Volledig scherm

Brief van Sabewa moet voor iedereen begrijpelijk zijn

TERNEUZEN - De Zeeuwse belastingdienst Sabewa gaat duidelijke taal spreken. De brieven die zij verstuurt, moeten voor iedereen begrijpelijk zijn.

Sabewa int de belastingen en verleent kwijtschelding voor acht gemeenten en waterschap Scheldestromen. Sinds begint 2014 kampte de dienst met grote administratieve problemen en achterstanden. De Zeeuwse Ombudsman ontving veel klachten over het functioneren van Sabewa. De kritiek richt zich vooral op het kwijtscheldingsbeleid en de communicatie.

In haar jaarverslag over 2015 stelt de organisatie dat er afgelopen jaar 'goede voortgang' is geboekt in de verbetering van de dienstverlening. Dat geldt onder meer voor de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken en bezwaarschriften en het op orde brengen van de gegevensbestanden. Eind vorig jaar is ook een reorganisatie doorgevoerd, inclusief een - weliswaar bescheiden - uitbreiding van het aantal medewerkers.

Aan de communicatie wordt ook volop gewerkt. De website is inmiddels toegankelijker ingericht en het is de bedoeling om in de correspondentie met klanten een lager taalniveau te gebruiken. Veel overheidsorganisaties hanteren niveau C1, afgestemd op een vaardige lezer op hbo-niveau. Voortaan is de norm niveau B1, geschikt voor 95 procent van de Nederlandse burgers.

,,Onduidelijkheid in brieven levert onnodig veel vragen en klantcontacten op", schrijft Sabewa in haar jaarverslag. ,,Het doel is deze te verminderen door duidelijk te communiceren en brieven en uitspraken te herschrijven."