Volledig scherm

Bijstandsmiljoenen anders verdeeld

VLISSINGEN - Elf Zeeuwse gemeenten krijgen meer geld om de bijstands- uitkeringen te betalen. Maar Vlissingen en Middelburg leveren in.

De gemeenten Vlissingen en Middelburg krijgen volgend jaar (fors) minder geld om bijstandsuitkeringen te betalen. Vlissingen moet 2 miljoen inleveren (een korting van bijna 8 procent) en Middelburg bijna 7 ton (4 procent).

In Zeeland gaan alle andere gemeenten er op vooruit. Goes krijgt 1,7 miljoen (19 procent) meer. Kapelle ziet zelf 28 procent meer aan bijstandsbudget in de gemeentekas stromen. Reimerswaal krijgt er 20 procent bij.

Staatssecretais Jetta Klijnsma heeft bekend gemaakt hoe de 5,8 miljard euro aan bijstandsbudgetten wordt verdeeld over de Nederlandse gemeenten. Het gaat overigens om een voorlopige verdeling van de budgetten.

Het rijk heeft een nieuwe verdeelsleutel gehanteerd bij het toekennen van de bedragen. Die pakt vooral voor kleinere gemeenten (40.000 inwoners en minder) gunstig uit. Het nieuwe verdeelmodel voorspelt preciezer de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden.

Voor Orionis Walcheren, dat voor de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere de uitkeringsinstantie is, dreigt de nieuwe verdeelsleutel een gat in de begroting te slaan. De kleine 200.000 euro die de gemeente Veere volgend jaar meer krijgt weegt bij lange na niet op tegen de forse kortingen voor de twee andere Walcherse gemeenten. Volgens een woordvoerder van de Vlissingse wethouder Sem Stroosnijder, die voorzitter is van het dagelijks bestuur van Orionis, wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Binnen een maand moet duidelijk zijn hoe Orionis met de drie gemeenten het probleem kan tackelen.

Goes gaat er aanzienlijk op vooruit, maar dat geld heeft de gemeente hard nodig om de uitkeringen te kunnen betalen. Deze gemeente kwam na de invoering van de Participatiewet in 2015 en 2016 fors geld tekort.

Of het bedrag dat Goes in 2017 krijgt (10,5 miljoen euro) toereikend is kan de gemeente niet met zekerheid zeggen. "Een prognose voor 2017 moet nog worden opgesteld; daar kunnen we nu nog geen uitspraken over doen. Overigens gaat het om een voorlopig budget, lopende het kalenderjaar 2017 kan dat nog naar beneden of boven worden bijgesteld", laat de gemeente weten.

Overigens blijft er een financieel vangnet voor gemeenten die meer geld aan bijstandsuitkeringen uitgeven dan ze ontvangen. Als het tekort meer is dan 5 procent kunnen ze een beroep doen op een extra bijdrage van het rijk. Vanaf 2019 geldt een percentage van 7,5 procent.