Volledig scherm
Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen. © Peter Nicolai

Bestuur Veiligheidsregio stond op het punt gemeenteraden te informeren

MIDDELBURG - De publicatie in de PZC over kritiek op het functioneren van directeur Gerrie Ruijs van de Veiligheidsregio Zeeland op vrijdag 24 juni kwam één dag voordat het bestuur de medewerkers en de gemeenteraden had willen informeren.

Dat schrijft het VRZ-bestuur aan de gemeenteraden. Raadsleden werden totaal verrast door het feit dat er onderzoeken liepen naar de wijze van leidinggeven door directeur Gerrie Ruijs. Dat leidde in verschillende gemeenten tot verontwaardiging over het gebrek aan informatie. Dinsdagavond heeft het bestuur van de Veiligheidsregio, dat bestaat uit de dertien burgemeesters, een feitenrelaas naar de gemeenteraden gestuurd. Dat relaas beslaat de periode van 2 december tot heden.

Klokkenluiders

In de begeleidende brief schrijft het bestuur 'zeer zorgvuldig' heeft willen handelen, zowel richting van de 'klokkenluiders' als van de directeur. "Het bestuur heeft na uitvoerig beraad en weging besloten de raden lopende het onderzoek niet te informeren om het onderzoeksbelang niet te frustreren. (...) Eerst na kennisneming van de rapporten en de kennisgeving daarvan aan de direct betrokkenen lag het in ons voornemen de raden van de Zeeuwse gemeenten te informeren." Een onderzoek werd geleid door burgemeester Letty Demmers. Zij leverde haar rapport op 10 maart in bij het bestuur, blijkt uit het feitenrelaas. De uitkomsten van het andere onderzoek, verricht door accountantsbureau EY werd pas op 24 mei gepresenteerd aan het bestuur.

Het dagelijks bestuur trok op 15 juni de conclusie dat er geen misstanden zijn geconstateerd en dat er een algemeen onderzoek naar de 'cultuur en structuur van de organisatie komt.'

Media

Op vrijdag 24 juni kwam de zaak in de openbaarheid door een bericht in de PZC: "Op de dag dat melders en mevrouw Demmers door het dagelijks bestuur per brief op de hoogte zijn gesteld dat er geen sprake is van misstanden en een dag vóórdat medewerkers van de VRZ en de gemeenteraden van de dertien Zeeuwse gemeenten zouden worden geïnformeerd over de vervolgstappen op het oriënterend onderzoek, zijn de bevindingen van de commissie Demmers al via de Zeeuwse media naar buiten gebracht", aldus voorzitter Jan Lonink namens het bestuur van de VRZ.

Klik op de link voor het feitenrelaas en de begeleidende brief.