Volledig scherm
Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen. © Google Streetview

‘Behoud van volwaardig ziekenhuis is noodzaak’

TERNEUZEN - "Drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten willen door uitbreiding samenwerking met België kwaliteit, betaalbaarheid en bereikbaarheid zorg blijven bieden. Zeeuws-Vlaanderen moet een volwaardig ziekenhuis behouden met voor de streek onmisbare specialisaties. Een zieken(huis)bezoek in Goes vergt al gauw eigen vervoer en kost veel tijd en geld. Een deel van de Zeeuws-Vlamingen haalt nu de basiszorg over de grens en ZorgSaam neemt de ziekenhuiszorg voor zijn rekening. Topklinische zorg is vlak over de grens beschikbaar. Om die keuzemogelijkheid en kwalitatief goede zorg te kunnen behouden, heeft Zeeuws-Vlaanderen een ziekenhuis nodig dat vitaal en toekomstbestendig is."

Dat schrijven de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten aan de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland, die momenteel een toekomstvisie ontwikkelt. De drie gemeenten hadden behoefte aan een reactie op de uitwerking van de plannen die nu gaande is.

Goede traditie

Zeeuws-Vlaanderen heeft een lange traditie van goede ziekenhuiszorg gekoppeld aan thuis- en ouderenzorg, een goede samenwerking van regionale zorgaanbieders én met de medische zorg in België. En dat moet zo blijven, vinden de gemeenten ,,Dit doen we los van de andere Zeeuwse gemeenten, omdat we ervan overtuigd zijn dat Zeeuws-Vlaanderen qua zorglandschap een wezenlijk andere regio is dan Walcheren en de Oosterschelderegio’’, lichten de drie toe.

Ze benadrukken dat ze goede zorg dichtbij, zoals die momenteel wordt aangeboden, willen behouden. De gemeenten wijzen er fijntjes op dat Zeeuws-Vlamingen hun regio alleen kunnen verlaten als ze (tol) betalen. ,,Frequent zieken(huis)bezoek in Goes vergt al gauw eigen vervoer en kost veel tijd en geld. Opschaling van zorg dusdanig dat onze inwoners verder het land in moeten, gaat dus ten koste van de betaalbaarheid en bereikbaarheid en indirect van de kwaliteit van zorg. Bij de verdere vormgeving van de zorg in Zeeland dient hiermee rekening te worden gehouden.”

'Systeemziekenhuis'

ZorgSaam en zorgverzekeraar CZ hebben al eerder aangegeven dat een ziekenhuis in de regio Zeeuws-Vlaanderen alleen een kans van slagen heeft als het meer is dan een zogenoemd ‘systeemziekenhuis’. Alleen een volwaardig ziekenhuis is aantrekkelijk voor patiënten en medisch specialisten.

Tot nu toe lukte dat vooral dankzij de samenwerking met de topklinische, universitaire ziekenhuizen in Vlaanderen. De gemeenten vinden het voor de hand liggend dat op die ingeslagen weg wordt voortgegaan. ,,Zeker nu het ADRZ samengaat met het Erasmus Medisch Centrum.”

ZorgSaam Ziekenhuis moet de ruimte krijgen om de samenwerking met de Belgische zorg te benutten. Maar dat vraagt dus wel om een volwaardig ziekenhuis dat een aantrekkelijke samenwerkingspartner is.