Volledig scherm
© Thinkstock

Bedrijven aan wegen laten meebetalen, is lastig

MIDDELBURG - Gedeputeerde Staten zien voor projecten die lopen of in voorbereiding zijn, zoals de Tractaatweg en het natuur- en recreatieproject Waterdunen, geen kans om het bedrijfsleven mee te laten betalen. Provinciale Staten opperden vorig jaar na te gaan of bedrijven kunnen worden betrokken bij infrastructuurprojecten als er voor hen ook wat in het vat zit.

De makkelijkste vorm is een tolheffing, maar die stuit dikwijls op politieke en maatschappelijk weerstand. Zeeland heeft op dat punt ervaring genoeg, met de Zeelandbrug, de veren en de Westerscheldetunnel.

Inmiddels zijn er vernieuwende initiatieven waarbij private partijen meedoen omdat ze ook iets kunnen verdienen. Zo zijn bij de aanleg van een weg in Zuid-Holland, de N14 tussen Leidschendam en Voorburg, de meerkosten betaald uit de bouw van woningen in de buurt. Private partijen gaven trouwens opdracht voor aanleg van de weg. Na oplevering verkochten ze het stuk N14 voor een afgesproken bedrag aan Rijkswaterstaat.

Zo'n combinatieproject kan op verschillende manieren in elkaar worden gestoken. Daarom hebben de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en de Kamer van Koophandel samen met Heijmans, de Rebelgroup, Goudappel Coffeng en ING een aanzet gegeven tot een financieringsmodel voor de A58 tussen Vlissingen en Bergen op Zoom. Daarvoor is de Stichting A58 opgericht.

Het idee is met privaat geld verbeteringen aan de weg uit te voeren. Voor bedrijven kan het aantrekkelijk zijn om bijvoorbeeld zonnepanelen op geluidswallen en -schermen te installeren of windmolens langs de snelweg te plaatsen.

Buiten Zeeland pakken overheden en bedrijven de handschoen op in InnovA58. Ze richten zich op verbeteringen van de snelweg tussen Eindhoven en Tilburg en tussen Sint Annabosch en Galder. De initiatiefnemers onderstrepen dat de bedrijven een indirecte rol spelen. Zij moeten ervoor zorgen dat innovaties ook in de praktijk worden gebracht.

Het Zeeuwse dagelijks provinciebestuur heeft er ook wel oren naar, maar ziet geen kans het bedrijfsleven te betrekken bij projecten die in voorbereiding zijn.