Volledig scherm

ADRZ brengt gevolgen van samenwerking in kaart

GOES - Belangen van patiënten van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis moeten meetellen in besluiten over samenwerking met ZorgSaam.

Wat levert samenwerking tussen het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) en ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen nu op voor patiënten? Niemand die het precies weet. Daarom gaat het ADRZ voor elk samenwerkingsverband de voor- en nadelen voor patiënten in kaart brengen.

Specialismen

Om te voorkomen dat specialismen uit Zeeland verdwijnen, willen de Zeeuwse ziekenhuizen nauwer samenwerken. ZorgSaam en ADRZ hebben onlangs afgesproken de banden op het gebied van acute zorg, cardiologie, orthopedie en bepaalde chirurgie aan te halen. Medio oktober tekenen ze een samenwerkingsovereenkomst. Maar voordat de directies kunnen tekenen, moeten ze eerst langs de raad van toezicht en de adviesorganen. Nu wil de Cliëntenraad van het ADRZ dat voor elk samenwerkingsverband met ZorgSaam de gevolgen voor patiënten in kaart worden gebracht. De raad heeft daarvoor een patiënt-effectrapportage (PER) ontwikkeld, naar analogie van de milieu-effectrapportage. Want, vindt de raad, te veel plannen houden geen rekening met de belangen van patiënten.

Patiënt leidend

ADRZ-directeur Claudia Brandenburg vindt dat de Cliëntenraad gelijk heeft. "We moeten altijd goed bedenken voor wie we het doen. De belangen van patiënten horen leidend te zijn."

De Cliëntenraad wil weten wat het effect is van samenwerking met ZorgSaam voor patiënten boven de Westerschelde. "Eigenlijk kan ik dat nu niet precies vertellen", erkent Brandenburg. "Ik denk wel dat het om bepaalde redenen goed is. Dat kunnen ook financiële redenen zijn." Ze benadrukt dat maatregelen voor de één positief en voor de ander negatief kunnen uitpakken. "Stel dat we op een bepaald specialisme gaan samenwerken en mensen langer moeten reizen, dan moet je je wel bedenken of je goed bezig bent."

Belangen

De raad van bestuur wil voor alle samenwerkingsverbanden met ZorgSaam zo'n PER maken. Gekeken wordt naar bijvoorbeeld de gevolgen voor bereikbaarheid, veiligheid, kwaliteit, gastvrijheid en financiën. Eind september moeten de rapporten klaar zijn.

"De raad van bestuur neemt uiteindelijk het besluit of ADRZ gaat samenwerken met ZorgSaam. Ik kan het niet iedereen naar de zin maken; de zorg moet ook betaalbaar blijven. Maar we nemen besluiten dan wel mede op basis van patiëntenbelangen."