Volledig scherm

Aanpak verkeersveiligheid in Zeeland kan beter

MIDDELBURG - De aanpak van de verkeersveiligheid kan in Zeeland een stuk daadkrachtiger. Tijdens de vergaderingen van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROVZ) zaten zoveel partners aan tafel dat het soms in een Poolse landdag ontaardde, aldus gedeputeerde Harry van der Maas.

Om de slagkracht van het ROVZ te versterken is daarom besloten een 'bestuurlijke kopgroep' te formeren. Daarin zitten nog negen partijen, vooral wegbeheerders. Voorzitter is de provincie, secretaris de manager van het ROVZ, en verder Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, het Openbaar Ministerie en vertegenwoordigers van Zeeuwse gemeenten uit vier verschillende regio's. Voortaan wordt 'ruggespraak' gehouden met overige partners als de Fietsersbond.

Volgens Van der Maas moet de nieuwe aanpak meer geld opleveren voor verkeersveiligheid. Nu komt het geld vooral van de provincie. "Als je mee aan het stuur wil zitten, verwachten we ook dat je meebetaalt."