PZC-verslaggever Maurits Sep: ,,Ik ben als journalist objectief en het is aan mij de taak om de standpunten van beide partijen helder te formuleren.”
Volledig scherm
PZC-verslaggever Maurits Sep: ,,Ik ben als journalist objectief en het is aan mij de taak om de standpunten van beide partijen helder te formuleren.” © Ernesta Verburg

‘Elk woord op een goudschaaltje’ bij Zwarte Pietendiscussie

ZwartepietendebatMet de traditionele intocht van Sinterklaas voor de deur, laait de inmiddels net zo traditionele Zwarte Pietendiscussie weer op. Niet in de laatste plaats in Middelburg, waar de gemeente enkel nog roetveegpieten besloot toe te laten bij de intocht. Regiojournalist Maurits Sep schreef over dat besluit en legde daarbij ‘elk woord op een goudschaaltje’.

Op een woensdag begin deze maand kreeg Maurits een telefoontje van de gemeente Middelburg. Die ochtend zou het college van B&W een brief naar de gemeenteraad sturen met een besluit over de intocht van Sinterklaas: er mochten vanaf dit jaar alleen nog roetveegpieten bij zijn. ,,Toen ik dat hoorde, dacht ik meteen twee dingen. Eén: dat zat eraan te komen. En twee: dat gaat rumoer opleveren”, vertelt de PZC-verslaggever.

Dat de gemeente de lijn van het NTR Sinterklaasjournaal wilde volgen om aan te sluiten op de belevingswereld van de kinderen, werd uit de bijbehorende memo direct al duidelijk. Maar daarin stond ook dat uit eerder overleg met de Stichting Evenementen Middelburg (SEM) was gebleken dat zij de intocht onder deze voorwaarden niet meer wilde organiseren. De gemeente zocht daarom naar een andere organisator en zei tegelijkertijd nog open te staan voor gesprek.

Duiding en helderheid

,,Dat laatste leek mij een beetje tegenstrijdig als het gesprek al had plaatsgevonden”, vertelt Maurits. Hij besloot daarom – ‘zoals eigenlijk bij ieder ander nieuwsbericht’ – de verhalen van beide kanten aan te horen. Eerst belde hij met de wethouder die zichzelf, bewust van de ophef die zou volgen, direct al aanbood voor commentaar. En vervolgens met de secretaris van de SEM, die de intocht al jaren organiseert.

Deels omdat de PZC-verslaggever aan de lezer duidelijk wilde maken wat de stand van zaken nu precies was, deels omdat hij de mening van SEM liever vanuit de stichting zelf wilde vernemen dan via de gemeente. SEM bevestigde, geen intocht te willen organiseren met alleen roetveegpieten. Maar de secretaris zei wél open te staan voor een compromis. ,,Dus de kern van het nieuws was: de gemeente Middelburg wil alleen nog roetveegpieten, SEM wil geen intocht organiseren zonder Zwarte Pieten.”

Zorgvuldig geformuleerd

Nu dat helder was, was het tijd om het verhaal op te pennen. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp deed Maurits dat nóg zorgvuldiger dan anders. ,,Ik wilde echt recht doen aan de besluiten en bijbehorende argumenten van beide partijen. Om te voorkomen dat één van hen onterecht kritiek zouden krijgen door een klein foutje in mijn stuk. Of dat nu de gemeente zou zijn of de SEM maakte voor mij niets uit. Ik ben als journalist objectief en het is aan mij de taak om de standpunten van beide partijen helder te formuleren”, aldus Maurits.

Quote

Mensen stappen over alle nuance heen en hakken er met de botte bijl op in

Maurits Sep, Journalist PZC

Toen het verhaal - waarbij de journalist ‘elk woord op een goudschaaltje had gelegd’ - af was, werd het via de Facebookpagina van de krant verspreid. ,,De reacties waar we rekening mee hielden, kwamen er allemaal. Het probleem met dit onderwerp is dat iedereen zijn mening al klaar heeft. Mensen stappen over alle nuance heen en hakken er met de botte bijl op in. Er werden heel harde opmerkingen gemaakt naar het college van B&W.”

De reactie vanuit de samenleving leidde tot een motie van D66 om dit jaar als een overgangsjaar te beschouwen en zowel roetveeg- als Zwarte Pieten in te zetten. ,,Dat voorstel kwam uiteindelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering niet meer aan bod. Maar de volgende dag werd meteen een persbericht verspreid, waaruit bleek dat er achter de schermen een compromis was gesloten. Nog één intocht met beide pieten om aan het idee te wennen, en vanaf volgend jaar alleen nog roetveegpieten.”

Kritische analyse met kanttekeningen

Aanleiding voor Maurits om een analyse te schrijven. Een genre waarbij alle ontwikkelingen rondom een onderwerp nog eens kritisch worden bekeken. Maurits koos ervoor om uit te leggen hoe het besluit van de gemeente tot stand is gekomen en waarom dat in zijn ogen onvermijdelijk was. Vervolgens schreef hij dat de standpunten van beide partijen ‘begrijpelijk en verdedigbaar waren’.

,,Maar daarbij maakte ik steeds een kanttekening.” Zo was de zwakte aan de zijde van SEM dat die altijd rechtlijnig was geweest in de discussie en nu vroeg om een overgangsfase van drie jaar, terwijl die al veel eerder ingezet had kunnen worden. En aan de zijde van de gemeente dat zij een signaal afgaf door alleen roetveegpieten toe te laten bij de intocht in Middelburg, maar dat niet voor de andere kernen in de gemeente lieten gelden. ,,Een inconsequentie”, stelt Maurits.

‘Objectief en van alle kanten belicht’

Via die uiteenzetting werkt hij toe naar de conclusie dat SEM in deze discussie minder sterk staat dan de gemeente. ,,Door de manier waarop ze het hebben gespeeld en doordat hun mening haaks staat op de landelijke ontwikkeling, die volgens mij niet meer te stoppen is. ‘De uittocht van Zwarte Piet’ noemde ik dat. Een kleine woordspeling met ‘de intocht van Sinterklaas’, in de hoop de zwaarte van het onderwerp even te verlichten.”

Quote

Dit is geen onderwerp waarmee je vrienden maakt

Maurits Sep, Journalist PZC

Toch kreeg Maurits met dat woordgrapje niet iedereen aan het lachen. Integendeel. Hij ontving een hoop negatieve reacties op de analyse. ,,Persoonlijk en vaak ook wat kort door de bocht. Iedereen mag een mening hebben over mijn verhaal en de inhoud daarvan. Ik heb ook een mening, die ik via een zorgvuldig afgewogen analyse naar buiten breng. Zij mogen die van hun delen in de reacties op Facebook of recht in mijn gezicht. Maar het is jammer dat iedereen er met een gestrekt been ingaat.”

Dat heeft echter geen enkele invloed in de manier waarop de journalist zijn werk doet. ,,Dit is geen onderwerp waarmee je vrienden maakt. Dat is mijn taak ook niet. Ik moet het nieuws brengen én duiden. En dat blijf ik doen zoals het hoort. Zo objectief mogelijk, van alle kanten belicht en helder verwoord.”

  1. Verslaggeving in tijden van corona: ‘Journalistiek in optima forma’
    ACHTER DE SCHERMEN

    Verslagge­ving in tijden van corona: ‘Journalis­tiek in optima forma’

    Journalisten hebben volgens het kabinet tijdens de coronacrisis een vitaal beroep. De reden? Het belang van goede informatievoorziening en duiding van de ontwikkelingen. En dat is precies waar de PZC-journalisten deze dagen hun stinkende best voor doen. ,,Het voelt als mijn plicht om het nieuws bij onze lezers te brengen”, zegt algemeen verslaggever Rolf Bosboom. Al doet hij dat onder iets andere omstandigheden dan anders.