Dossier

Ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen 2018Pijlen»

poll

Zeeuwen zijn helemaal niet zuinig

Zeeuwen zijn helemaal niet zuinig

  • Eens (68%)
  • Oneens (32%)
818 stemmen