article
1.6094347
TERNEUZEN - De projectgroep Nieuwe Sluis Terneuzen laat van half juli tot half augustus heiproeven uitvoeren op de plek waar de nieuwe zeesluis wordt aangelegd. Dat gebeurt om de gesteldheid van de ondergrond in kaart te brengen.
Heiproeven voor nieuwe sluis Terneuzen
TERNEUZEN - De projectgroep Nieuwe Sluis Terneuzen laat van half juli tot half augustus heiproeven uitvoeren op de plek waar de nieuwe zeesluis wordt aangelegd. Dat gebeurt om de gesteldheid van de ondergrond in kaart te brengen.
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-vlaanderen/heiproeven-voor-nieuwe-sluis-terneuzen-1.6094347
2016-06-09T16:08:00+0000
http://www.pzc.nl/polopoly_fs/1.6094662.1466588627!image/image-6094662.jpg
Terneuzen,Bouwplan,Bouw,TOP-Gemeentebelangen,sluizencomplex,Portaal van Vlaanderen,Nieuwe Sluis,hermes
Zeeuws-Vlaanderen
Home / Regio / Zeeuws-Vlaanderen / Heiproeven voor nieuwe sluis Terneuzen

Heiproeven voor nieuwe sluis Terneuzen

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  TERNEUZEN - De projectgroep Nieuwe Sluis Terneuzen laat van half juli tot half augustus heiproeven uitvoeren op de plek waar de nieuwe zeesluis wordt aangelegd. Dat gebeurt om de gesteldheid van de ondergrond in kaart te brengen.

  Er wordt geheid op twee plekken. Van dat heien kunnen bewoners van de Terneuzense binnenstad hinder ondervinden, waarschuwt de projectgroep. En daarom wordt dinsdag 28 juni voor bedrijven en bewoners een informatiebijeenkomst gehouden in het informatiecentrum van Het Portaal van Vlaanderen op het sluizencomplex. In het kader van het onderzoek worden op twee locaties (het gebouw van het Loodswezen en op de landtong van Rijkswaterstaat, vlakbij het Portaal en de huidige zeesluis) verschillende palen én damwanden geslagen om te zien hoe de verschillende grondlagen (glauconiethoudende zandlagen en Boomse klei) daarop reageren.

  Overlast

  Tegelijkertijd wordt onderzocht welke overlast dat heien oplevert voor binnenstadsbewoners en bewoners van huizen op het sluizencomplex zelf, de bedrijven in de directe omgeving en omwonenden van de buurtschappen Wulpenbek en De Knol. De Wijkraad Binnenstad Terneuzen en ook Terneuzense raadsleden (Giel van Boom van TOP/GB voorop) hebben al geruime tijd geleden gehamerd op extra aandacht voor mogelijke overlastsituaties.

  Schat aan informatie

  De projectgroep, die de bouw van de sluis voorbereidt, speelt daar nu nadrukkelijk op in. In een aankondiging van de proeven wordt vastgesteld dat tijdens de bouwfase veel geheid moet worden en dat de proeven een schat aan informatie kunnen opleveren, zodat mogelijke overlast zoveel mogelijk kan worden voorkomen. De proeven worden uitgevoerd door de Belgische Jan De Nul Group. Die trekt er tien 'heidagen' voor uit en gebruikt apparatuur om op tal van locaties op de toekomstige bouwlocatie – de eerste spa moet in het najaar van 2017 de grond in – trillingen én het geluidsniveau op te meten. Ook de manier van heien wordt beproefd. De bedrijven en bewoners van het sluizencomplex zijn in een brief uitgenodigd voor een aparte informatiebijeenkomst.

  De informatieavond in Het Portaal vanVlaanderen op dinsdag 28 juni begint om 20.30 uur. Aanmelden kan via nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu.