article
1.5735307
Waarom het recreatie- en natuurproject Waterdunen vertraging opliep en wat dat kost. De provincie Zeeland heeft cijfers gepubliceerd.
Waterdunen: meer zand, meer btw, meer rente
Waarom het recreatie- en natuurproject Waterdunen vertraging opliep en wat dat kost. De provincie Zeeland heeft cijfers gepubliceerd.
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/waterdunen-meer-zand-meer-btw-meer-rente-1.5735307
2016-02-17T06:15:00+0000
http://www.pzc.nl/polopoly_fs/1.5735312.1455656223!image/image-5735312.JPG
Middelburg,Waterdunen,Waterschap,Provincie,Recreatie,Natuur,Tegenvaller,hermes
Zeeuws nieuws
Home / Regio / Zeeuws nieuws / Waterdunen: meer zand, meer btw, meer rente

Waterdunen: meer zand, meer btw, meer rente

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Hans van der Togt, directeur grote projecten van de provincie Zeeland
  Waarom het recreatie- en natuurproject Waterdunen vertraging opliep en wat dat kost. De provincie Zeeland heeft cijfers gepubliceerd. 
  Stond het bij het waterschap stil, dan stond het bij ons ook stil, en andersom

  De provincie hoopt haar deel van het natuur- en recreatieproject Waterdunen uiterlijk 1 januari 2018 op te leveren. Uit de bijgestelde grondexploitatierekening (GREX) van het project blijkt dat de vertraging van het project - dat al klaar hád moeten zijn - 1,2 miljoen euro kost. Eerder is gemeld dat het totale tekort op Waterdunen kan oplopen tot 6,2 miljoen euro.

  Kalk

  Voor de vertraging zijn verschillende oorzaken. Zo bleek vorig jaar dat de samenstelling van de grond voor het klimaatduin niet voldeed. Om de grond - die afkomstig is uit de kreken die in Waterdunen worden gegraven - te verbeteren, moest kalk worden gebruikt. Dat leidde tot vertraging van de werkzaamheden die het waterschap Scheldestromen in het project uitvoert, maar daar moest de provincie op wachten. "Er is over en weer grond verplaatst tussen de locaties van de provincie en het waterschap", legt directeur grote projecten Hans van der Togt uit. "We hadden allebei onze planningen, maar een geïntegreerde planning ontbrak. Stond het bij hen stil, dan stond het bij ons ook stil, en andersom."

  Vrachtwagens

  In de oorspronkelijke plannen was het ook de bedoeling een zanddepot aan te leggen op het strand. Daar is van afgezien, omdat toeristen dan in de zomer op de drukke dijk en de populaire Panoramaweg last zouden hebben van vrachtwagens die het zand moesten vervoeren. Bovendien werd gevreesd dat een deel van het zand dan weer in zee terecht zou komen. Daarom is het zanddepot áchter de duinen aangelegd, in het project Waterdunen. Van der Togt: "Dat zorgde voor een overschrijding in tijd én geld."

  Prijs

  Er moest namelijk ruim 70.000 kubieke meter zand meer worden aangekocht dan gepland. De prijs daarvan viel tegen: ruim 10 euro per kuub. Dat levert een schadepost op van 740.000 euro.

  Is er eenmaal vertraging opgetreden, dan gaat de rekening lopen. Zo duurt het langer voordat de provincie grond kan overdragen aan projectontwikkelaar Molecaten, die in Waterdunen vakantiehuisjes, een hotel en een camping wil aanleggen.

  Rente

  Uit cijfers die het dagelijks provinciebestuur dinsdag heeft vrijgegeven is op te maken dat het langer aanhouden van de grond de provincie extra geld kost aan rente (500.000 euro) en indexering (450.000 euro). De provincie gaat er nu vanuit dat haar deel van Waterdunen eind 2017 klaar is. Daar is de post van in totaal 1,2 miljoen euro voor vertraging op gebaseerd.

  Blubber

  De vertraging is slechts een van de kostenposten op het tekort dat in het slechtste geval kan oplopen tot 6,2 miljoen euro. De gisteren vrijgegeven informatie geeft ook wat meer duidelijkheid over andere kostenposten.

  Zo was niet voorzien dat de grond in Waterdunen te blubberig is om stevige oevers te maken voor de sloten in het gebied. Die moeten nu over een lengte van vele kilometers met een houtconstructie worden verstevigd. Het bedrag dat daarbij hoort is gisteren niet vrijgegeven, maar onder geheimhouding aan de Statenleden gemeld.

  Correcties

  De grootste tegenvaller - 1,9 miljoen euro - staat geboekt onder het kopje 'administratief technische correcties'. Nu is iets duidelijker hoe die is opgebouwd. Juridische kosten voor de kadastrale overdracht waren bijvoorbeeld niet geraamd (235.000 euro), niet alle grondtransacties en -taxaties waren meegenomen in de provinciale begroting (380.000 euro) en de btw was verkeerd geraamd (800.000 euro).

  Bruidsschat

  Niet gehaalde bezuinigingen staan opgevoerd voor 1,2 miljoen euro. In de GREX van 2015 waren ideeën opgevoerd om het project te versoberen, zoals een versmalling van een brug. Nader onderzoek wees uit dat die geen goede oplossing bood voor de ontsluiting van het nieuwe recreatieterrein en het geplande hotel, zodat deze bezuiniging is geschrapt.

  Voor 'aanvullende eisen en kosten beheer' is 1,6 miljoen gerekend. Deze post kan nog meevallen. Hierin zit bijvoorbeeld de bruidsschat bij die de provincie aan het waterschap moet betalen voor het onderhoud van het inlaatkanaal. Daarover moet nog worden onderhandeld en de provincie hoopt dat partners in het project - het waterschap is er daar één van - meehelpen het totale tekort terug te brengen. Het geraamde bedrag hiervoor is eveneens alleen in vertrouwen aan de Statenleden meegedeeld.

  Meevaller

  Een mogelijke meevaller schuilt ook nog in de post onvoorzien. Die is erg ruim geraamd: op 4,3 miljoen euro. Eind 2017 zal blijken hoeveel van dat geld werkelijk nodig is geweest.