article
1.6643264
De Westerschelde wordt continu gebaggerd om op diepte te blijven. De specie wordt op speciale plekken in de rivier gestort, waarbij de natuur en het bodemleven worden ontzien.
Waar moeten we heen met alle baggerspecie?
De Westerschelde wordt continu gebaggerd om op diepte te blijven. De specie wordt op speciale plekken in de rivier gestort, waarbij de natuur en het bodemleven worden ontzien.
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/waar-moeten-we-heen-met-alle-baggerspecie-1.6643264
2016-11-14T12:13:00+0000
http://www.pzc.nl/polopoly_fs/1.6643344.1479125316!image/image-6643344.jpg
Westerschelde,Scheepvaart,Baggeren,hermes,Vlissingen
Zeeuws nieuws
Home / Regio / Zeeuws nieuws / Waar moeten we heen met alle baggerspecie?

Waar moeten we heen met alle baggerspecie?

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Een baggerschip aan het werk in de Westerschelde.
   Fotograaf
  De Westerschelde wordt continu gebaggerd om op diepte te blijven. De specie wordt op speciale plekken in de rivier gestort, waarbij de natuur en het bodemleven worden ontzien.

  Nee, het zal nooit gebeuren, maar stel dat alle bagger die jaarlijks uit de Westerschelde komt over Middelburg wordt gestort, dan staan de inwoners 20 centimeter in het zand. Bijna elke dag zijn baggerschepen bezig om te zorgen dat de grootste schepen naar Antwerpen kunnen varen. De bagger wordt op speciale plekken in de rivier gestort. Maar de grenzen ervan komen in zicht. Wat nu?

  Vrijwel dagelijks

  Weinig mensen staan erbij stil, maar bijna elke dag moet worden gebaggerd om de vaargeul 14,5 meter diep te houden. Zo kunnen - onafhankelijk van of het hoog of laag water is - schepen met een diepgang van 13,10 meter naar de Zeeuwse en Antwerpse havens varen. Dat is in 2005 afgesproken en Vlaanderen betaalt dat onderhoud helemaal zelf. Het baggeren is nodig, omdat op allerlei plekken de stroomsnelheid lager is en er zand neerslaat. Als dat niet wordt weggehaald, lopen de diepste schepen vast.

  Elk jaar halen twee baggerschepen tussen de 9 à 10 miljoen kubieke meter zand per jaar weg. Ze storten het in nevengeulen, in diepere delen van de hoofdvaargeul en op de randen van zandplaten (onder water). Elke twee maanden komen Vlaamse en Nederlandse deskundigen bij elkaar en bepalen op basis van wat onder water gebeurt waar de komende tijd gestort mag worden en hoeveel. In die groep zitten ook Gert-Jan Liek van Rijkswaterstaat en Kirsten Beirinckx van het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

  Kunnen de schepen de bagger niet zomaar ergens storten?

  Liek: ,,Nee. De plaatsen waar gestort mag worden zijn afgebakende gebieden waar vergunningen voor zijn verleend. Tot op de meter en kuub is vastgelegd waar er hoeveel mag worden gestort. Alle stortingen moeten kunnen worden verantwoord. Er wordt ook op gecontroleerd."

  Wat is het probleem?

  Liek: ,,We hebben op termijn meer stortplekken nodig. Niet zozeer dat de huidige vol zijn. Maar soms moeten we op een plek wachten totdat het water de specie over de Westerschelde heeft verspreid voordat nieuwe kan worden gestort. Soms kunnen de natuur of het bodemleven schade oplopen als we doorgaan. Dan stoppen we en wijken we uit naar een andere plek. Flexibel storten noemen we dat."

  Beirinckx: ,,Zo zijn we twee jaar geleden gestopt met storten in de Schaar van Waarde, een nevengeul. Zouden we doorgaan, dan zouden we de natuur schade kunnen toebrengen. We wachten nu een aantal jaar om te zien hoe de natuur zich herstelt."

  Er zijn vijf 'nieuwe' stortplekken gevonden. Hoe?

  Beirinckx: ,,We hebben gekeken wat mogelijk nieuwe stortplekken zouden kunnen zijn. Sommige vallen automatisch af, omdat er kabels liggen, het ankergebieden zijn of omdat baggerschepen er niet kunnen komen. 13 plekken waren het bestuderen waard. Uiteindelijk zijn er vijf over gebleven: twee diepe zones (de Put van Hansweert en de Inloop van Ossenisse) en drie ondiepe zones (de Suikerplaat, het Gat van Borssele en Ossenisse Oost)."

   

  Lees het hele verhaal in de PZC van maandag 14 november.