article
1.5296812
De kans dat Delta en Eneco splitsing kunnen tegenhouden is nihil. Delta vestigt de hoop op de Eerste Kamer. Maar daar komt de splitsing van energiebedrijven helemaal niet aan de orde.
Splitsing lijkt onontkoombaar voor Delta
De kans dat Delta en Eneco splitsing kunnen tegenhouden is nihil. Delta vestigt de hoop op de Eerste Kamer. Maar daar komt de splitsing van energiebedrijven helemaal niet aan de orde.
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/splitsing-lijkt-onontkoombaar-voor-delta-1.5296812
2015-10-02T10:17:00+0000
http://www.pzc.nl/polopoly_fs/1.5290629.1443780918!image/image-5290629.JPG
Middelburg,Baarsdorp,Delta,Wet Stroom,Splitsing,Eerste Kamer,hermes
Zeeuws nieuws
Home / Regio / Zeeuws nieuws / Splitsing lijkt onontkoombaar voor Delta

Splitsing lijkt onontkoombaar voor Delta

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Delta-medewerkers op weg naar het Binnenhof
   Fotograaf
  De kans dat Delta en Eneco splitsing kunnen tegenhouden is nihil. Delta vestigt de hoop op de Eerste Kamer. Maar daar komt de splitsing van energiebedrijven helemaal niet aan de orde.

  Om dat te kunnen begrijpen, is het nodig om te weten dat de wet die de splitsing van energiebedrijven regelt (Wet Onafhankelijk Netbeheer) al in 2006 is aangenomen. Delta en Eneco wilden niet splitsen en vochten de wet tot bij de Hoge Raad aan. Die bepaalde in juli dat er geen belemmeringen zijn om te splitsen. Toch geven Delta en Eneco de strijd niet op.

  Elektriciteits- en gaswet

  De Tweede Kamer praat nu over de Elektriciteits- en gaswet. Een verzamelwet die oude wetten vervangt en tal van zaken regelt op het gebied van productie, transport, handel en levering van energie. Eén ervan is de aanleg van windparken op zee, nodig om de klimaatdoelen te kunnen halen. Belangrijk omdat de rechter de Nederlandse Staat heeft verplicht om de uitstoot van broeikasgas meer te beperken dan de regering van plan is (klimaatszaak Urgenda).

  Aanpassen

  Het uitgangspunt van de Elektriciteits- en gaswet is dat energiebedrijven zijn gesplitst, zoals in 2006 is geregeld in de splitsingswet. Dat is door oppositiepartijen aangegrepen om opnieuw over splitsing te praten, terwijl die niet in deze wet wordt geregeld. De Tweede Kamer sprak woensdag over de verzamelwet. Hoewel het debat dinsdag verder gaat, is duidelijk dat VVD en PvdA niet gaan tornen aan de splitsing. Delta en Eneco moeten zich aan de wet houden, vinden ze. De SP wil de verzamelwet zo aanpassen dat Delta en Eneco pas hoeven te splitsen als buitenlandse energiebedrijven dat ook doen. Dat amendement (in elk geval gesteund door ChristenUnie, CDA, GroenLinks, PVV en 50plus) krijgt geen meerderheid. De Elektriciteits- en gaswet gaat op dat punt dus ongewijzigd naar de Eerste Kamer.

  Die kan formeel de wet alleen verwerpen of aannemen. In de praktijk gebeurt het dat een minister een wetsvoorstel aanpast om die aangenomen te krijgen.

  Hoop

  Interessant is dat de partijen die in de Tweede Kamer tegen splitsing zijn een meerderheid hebben in de Senaat (39 van de 75 zetels). Daar hoopt Delta op. De fracties zouden kunnen dreigen de wet in zijn geheel af te keuren omdat ze het oneens zijn met het uitgangspunt dat energiebedrijven gesplitst moeten zijn. Dat zou bijzonder zijn, omdat de splitsing zelf niet in deze wet wordt geregeld. Als het gebeurt, staan allerlei groene plannen en banen - die de partijen ook willen - op het spel. Denk aan windparken op zee (ook dat voor de Zeeuwse kust waarin Delta participeert). Bovendien schieten de fracties er niets mee op, omdat de splitsingswet uit 2006 van kracht blijft. Toezichthouder ACM zal dan eisen dat Delta en Eneco splitsen. En verandering van de wet dan, zodat Delta niet hoeft te splitsen? Minister Kamp wil dat niet. Maar stel dat hij dat doet, dan moet hij dat voorleggen aan de Tweede Kamer, waar een meerderheid voor splitsen is. Daarmee lijkt splitsing onontkoombaar.