article
1.5028261
SLUISKIL - Heros Sluiskil dreigt met een schadeclaim wanneer wordt afgezien met het gebruik van zijn bodemas in het project Verdubbeling Sloeweg.
Heros Sluiskil dreigt provincie met schadeclaim vanwege Sloeweg
SLUISKIL - Heros Sluiskil dreigt met een schadeclaim wanneer wordt afgezien met het gebruik van zijn bodemas in het project Verdubbeling Sloeweg.
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/heros-sluiskil-dreigt-provincie-met-schadeclaim-vanwege-sloeweg-1.5028261
2015-06-24T14:06:00+0000
http://www.pzc.nl/polopoly_fs/1.4843548.1428339115!image/image-4843548.JPG
Sluiskil,Provincie,Wegenbouw,Heros Sluiskil,Boskalis,Schadeclaim,Viaduct,Bodemas,Sloeweg,hermes
Zeeuws nieuws
Home / Regio / Zeeuws nieuws / Heros Sluiskil dreigt provincie met schadeclaim vanwege Sloeweg

Heros Sluiskil dreigt provincie met schadeclaim vanwege Sloeweg

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • verbreding sloeweg
   Titel
   verbreding sloeweg
   Fotograaf
  SLUISKIL - Heros Sluiskil dreigt met een schadeclaim wanneer wordt afgezien met het gebruik van zijn bodemas in het project Verdubbeling Sloeweg.

  Bovendien eist Heros dat de provincie afstand neemt van de negatieve kwalificaties die het Task Force Team heeft gegeven aan bodemas. De Verdubbeling van de Sloeweg wordt uitgevoerd door aannemer Boskalis. Voor de aanleg van de weg en dan met name voor de bouw van de viaducten zijn grote hoeveelheden ophoogmateriaal nodig. Dan kan zand zijn, maar het gebruik van bodemas, afkomstig uit verbrandingsovens, is een veel goedkopere oplossing. Zand moet gekocht worden, bij het gebruik van bodemas krijgt de aannemer geld toe, namelijk 3,50 euro per kubieke meter Boskalis bestelde daarom in eerste instantie 1 miljoen toen bodemas bij Heros. Later werd dat met een derde teruggebracht.

  Om kosten te besparen raadt het Task Force Team aan om viaducten te schrappen. Het gebruik van bodemas noemt de team milieuonvriendelijk en zou grotendeels vervangen moeten worden door zand.

  Imagoschade

  Heros Sluiskil dreigt nu dus met een enorme hoeveelheid bodemas te blijven zitten. Bovendien spreekt het bedrijf van imagoschade. "Dat verdriet ons zeer, gelet op onze inspanning om met een prima bouwstof binnen de daarvoor gestelde kaders een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de maatschappij. Immers het juiste gebruik van reststoffen en afvalstoffen als (secundaire) bouwstof moet worden gestimuleerd", schrijft de directie van Heros aan het provinciebestuur.

  Heros zegt ook problemen te krijgen met de bedrijfsvoering. "Al langere tijd hebben wij AEC-bodemas gespaard en gereserveerd door toepassing in het tracé N62. Immers, 1 miljoen ton is ook voor Heros niet eenvoudig en vraagt planning." Heros lijdt dus niet alleen imagoschade, maar moet ook financieel bloeden omdat het de bodemas mogelijk tegen een hoger bedrag dan 3.50 euro per kubieke meter kwijt moet zien te raken. Over die schade in euro's praat Heros met aannemer Boskalis. Dat schadebedrag zal via Boskalis op het bordje van de provincie komen.