article
1.5583147
VLISSINGEN - Hulst was een jaar geleden de eerste gemeente in Zeeland die kabelbelasting als extra inkomstenbron ontdekte. De afgelopen maanden is de rest gevolgd, hoewel soms met nadrukkelijke tegenzin of zelfs weerzin. Het opgetuigde belastingcircus lijkt vooral te leiden tot het rondpompen van geld. Daarom: negen vragen over kabelbelasting.
Alles wat je wil weten over de kabelbelasting in negen vragen (en antwoorden)
VLISSINGEN - Hulst was een jaar geleden de eerste gemeente in Zeeland die kabelbelasting als extra inkomstenbron ontdekte. De afgelopen maanden is de rest gevolgd, hoewel soms met nadrukkelijke tegenzin of zelfs weerzin. Het opgetuigde belastingcircus lijkt vooral te leiden tot het rondpompen van geld. Daarom: negen vragen over kabelbelasting.
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/alles-wat-je-wil-weten-over-de-kabelbelasting-in-negen-vragen-en-antwoorden-1.5583147
2015-12-30T09:51:00+0000
http://www.pzc.nl/polopoly_fs/1.4316888.1427206914!image/image-4316888.jpg
Biervliet,Belasting,Kabelbelasting,hermes,Vlissingen
Zeeuws nieuws
Home / Regio / Zeeuws nieuws / Alles wat je wil weten over de kabelbelasting in negen vragen (en antwoorden)

Alles wat je wil weten over de kabelbelasting in negen vragen (en antwoorden)

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  VLISSINGEN - Hulst was een jaar geleden de eerste gemeente in Zeeland die kabelbelasting als extra inkomstenbron ontdekte. De afgelopen maanden is de rest gevolgd, hoewel soms met nadrukkelijke tegenzin of zelfs weerzin. Het opgetuigde belastingcircus lijkt vooral te leiden tot het rondpompen van geld. Daarom: negen vragen over kabelbelasting.

  1. Kabelbelasting, hoe zat dat ook al weer?

  De officiële naam is precariobelasting. Gemeenten kunnen deze heffen voor 'het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond'. Dat kunnen bijvoorbeeld terrassen, lichtreclames en vlaggen zijn, maar het is dus ook mogelijk voor kabels en leidingen onder de grond.

  2. En Hulst heeft dat ontdekt?

  Nee, kabelbelasting bestaat al heel lang. Het Zeeuwse waterschap heft het bijvoorbeeld sinds jaar en dag en haalt er jaarlijks ruim twee miljoen euro mee binnen. Gemeenten zoals Middelburg en Vlissingen hadden kabelbelasting al lang en breed in hun verordeningen staan, maar de belasting werd tot nu toe niet geheven. Hulst is de eerste Zeeuwse gemeente die er wel werk van heeft gemaakt om de taks als extra inkomstenbron in te zetten.

  3. Wie betalen de belasting?

  In de praktijk komt het overgrote deel voor rekening van energiebedrijf Delta en waterbedrijf Evides. Gasleidingen zijn uitgezonderd, evenals kabels van telecombedrijven. Het waterschap beroept zich op een 'herenakkoord' uit 1999 met de gemeenten, waarin zou zijn afgesproken dat het geen precariobelasting hoeft te betalen.

  4. In hoeverre berekenen Evides en Delta de belasting door aan hun klanten?

  Als het aan hen ligt volledig. Evides zet het bedrag direct op de eerstvolgende afrekening voor huishoudens in de betreffende gemeente.
  Bij Delta is het ingewikkelder. Het energiebedrijf moet de Autoriteit Consument & Markt vragen de kosten te verwerken in het transporttarief dat het mag rekenen. Daar gaat tijd overheen. De kabelbelasting die Delta in 2016 betaalt, kan pas in 2018 invloed hebben op de energierekening die huishoudens betalen.

  5. Waarom hebben andere Zeeuwse gemeenten zo snel het voorbeeld van Hulst gevolgd?

  Als het transporttarief voor stroom omhoog gaat, geldt dat voor de hele provincie. De precariobelasting die Delta in de ene gemeente moet betalen, wordt dus afgewenteld op alle huishoudens. Om hun inwoners te kunnen compenseren zeggen met name Borsele, Noord-Beveland, Veere en Schouwen-Duiveland niet anders te kunnen dan de belasting ook te heffen. Andere gemeenten hebben het geld hard nodig.

  6. Om hoeveel geld gaat het?

  Alleen Sluis heeft nog niet besloten kabelbelasting te gaan heffen. De andere twaalf Zeeuwse gemeenten verwachten in 2016 samen 9,4 miljoen euro aan kabelbelasting op te halen. Delta betaalt pakweg zes miljoen, Evides drie miljoen. Noord-Beveland int het minst (244.000 euro), Terneuzen het meest (ruim 1,7 miljoen euro). Als Delta en Evides alle kosten gaan doorberekenen, komt dat neer op 40 à 50 euro per huishouden per jaar.

  7. Accepteren Evides en Delta de belasting?

  Delta in elk geval niet. Die heeft al bezwaar aangetekend bij de gemeente Hulst en ook de andere gemeenten houden rekeningen met zware procedures.

  8. In hoeverre compenseren de gemeenten hun inwoners al komend jaar?

  Nauwelijks. Alleen Noord-Beveland heeft de voorgenomen verhoging van de rioolheffing ongedaan gemaakt. Voor de rest blijft het bij beloften en goede voornemens, of men zet de inkomsten opzij in afwachting van de uitkomsten van juridische procedures. Het kan nog jaren duren voordat daar duidelijkheid over is, terwijl Evides al komend jaar de kosten gaat doorberekenen. In Goes, Middelburg, Terneuzen, Tholen en Vlissingen is compensatie vooralsnog helemaal niet aan de orde.

  9. Wie schiet er nu uiteindelijk iets mee op?

  De gemeenten die met de inkomsten de begroting sluitend krijgen. Het is op zich begrijpelijk dat ze, in deze financieel lastige tijden, creatieve wegen zoeken om geld binnen te krijgen. Tegelijkertijd is het kortetermijnpolitiek. De kabeltaks leidt tot rompslomp, extra ambtelijke inzet, ergernis, juridische procedures en vaak ook lastenverzwaring, terwijl het geen enkele structurele oplossing biedt. Al bijna tien jaar dringt de Tweede Kamer aan op de afschaffing van kabelbelasting. Dat gaat mogelijk per 2017 gebeuren. De Zeeuwse gemeenten doen zich dan ook te goed aan een melkkoe die eigenlijk al geslacht had moeten zijn.