article
1.6326946
MIDDELBURG - Is het beheer van het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk in Middelburg een gemeentelijke taak of kan een bedrijf of organisatie die taak overnemen? En de clubhuizen van de verschillende sportvereniging? Moeten die eigendom blijven van de gemeente of kunnen ze niet beter worden overgedragen? De Middelburgse gemeenteraad kan in de loop van het najaar een antwoord geven op die vragen.
Middelburg beslist: afstoten of houden
MIDDELBURG - Is het beheer van het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk in Middelburg een gemeentelijke taak of kan een bedrijf of organisatie die taak overnemen? En de clubhuizen van de verschillende sportvereniging? Moeten die eigendom blijven van de gemeente of kunnen ze niet beter worden overgedragen? De Middelburgse gemeenteraad kan in de loop van het najaar een antwoord geven op die vragen.
http://www.pzc.nl/regio/walcheren/middelburg-beslist-afstoten-of-houden-1.6326946
2016-09-01T09:49:38+0000
http://www.pzc.nl/polopoly_fs/1.1952530.1472724276!image/image-1952530.jpg
Middelburg,Gemeenteraad,Sportverenigingen,Takendiscussie,Wethouder Arjan Beekman,Crematorium,hermes
Walcheren
Home / Regio / Walcheren / Middelburg beslist: afstoten of houden

Middelburg beslist: afstoten of houden

Foto's
1
Reacties
Reageer
    MIDDELBURG - Is het beheer van het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk in Middelburg een gemeentelijke taak of kan een bedrijf of organisatie die taak overnemen? En de clubhuizen van de verschillende sportvereniging? Moeten die eigendom blijven van de gemeente of kunnen ze niet beter worden overgedragen? De Middelburgse gemeenteraad kan in de loop van het najaar een antwoord geven op die vragen.

    Binnen de gemeente wordt momenteel volop nagedacht over welke taken de gemeente echt moet uitvoeren en welke niet. Wethouder Arjan Beekman geeft aan dat het om een veelheid van taken gaat die om verschillende redenen ooit bij de gemeente terecht zijn gekomen. Zo heeft de gemeente heel wat onroerend goed in bezit maar wordt de komende tijd de principiële vraag gesteld of al die buurthuizen en andere gebouwen wel in handen moeten blijven van de gemeente.

    Beekman vervolgt dat het niet lukt om alle gemeentelijke taken in één keer ter discussie te stellen. ,,Daarvoor ontbreekt het binnen de gemeente aan voldoende capaciteit." Om die reden zijn taken onderverdeeld in groepen zoals 'afvalinzamelingen', 'kunst en cultuur', 'vastgoed' en 'sport en sportvoorziening'. De komende tijd wordt groep voor groep voorgelegd aan de raad met de vraag afstoten of behouden. Beekman verwacht dat het crematorium als eerste aan de orde komt. ,,Als de raad het daarmee eens is." Volgens hem zijn er maar weinig gemeenten die nog zelf een crematorium exploiteren. ,,Als de politiek in meerderheid vindt dat die taak afgestoten moet worden, dan gaan we op zoek naar een koper." Hij zegt dat er niet op voorhand gekeken is of er vanuit de markt belangstelling bestaat. ,,Want dan sorteren we voor op een eventuele uitkomst van de discussie."

    Voor raadsleden besluiten of ze een taak wel of niet afstoten krijgen ze te horen wat, volgens het college, de voor- en nadelen zijn van hun eventuele beslissing. Omdat het niet lukt om alles in één keer te behandelen, bestaat wel het gevaar dat het ene besluit gevolgen heeft voor het andere. Als bijvoorbeeld eerst wordt besloten dat die gemeente niet langer de eigenaar moet zijn van de clubhuizen van de verschillende sportverenigingen heeft dat gevolgen voor die verenigingen zelf. Om die reden, aldus de wethouder, wordt wel geprobeerd om per pakket goed te kijken wat de raakvlakken zijn met andere onderwerpen.