article
1.1778234
MIDDELBURG - Provinciale Staten willen onder geen beding nieuwe verdiepingen van de Westerschelde. Na de komende derde verruiming moet het over en uit zijn. Een motie van GroenLinks, bestemd voor de Tweede Kamer en de Vlaamse regering, kreeg gisteren steun van alle partijen.
Staten willen geen nieuwe verdiepingen van de Westerschelde
MIDDELBURG - Provinciale Staten willen onder geen beding nieuwe verdiepingen van de Westerschelde. Na de komende derde verruiming moet het over en uit zijn. Een motie van GroenLinks, bestemd voor de Tweede Kamer en de Vlaamse regering, kreeg gisteren steun van alle partijen.
http://www.pzc.nl/regio/staten-willen-geen-nieuwe-verdiepingen-van-de-westerschelde-1.1778234
2007-06-16T07:17:33+0000
http://www.pzc.nl/polopoly_fs/1.5362211.1445504868!image/image-5362211.jpg
Zeeland,Middelburg
Regio
Home / Regio / Staten willen geen nieuwe verdiepingen van de Westerschelde

Staten willen geen nieuwe verdiepingen van de Westerschelde

  • Afbeelding
   Fotograaf
  MIDDELBURG - Provinciale Staten willen onder geen beding nieuwe verdiepingen van de Westerschelde. Na de komende derde verruiming moet het over en uit zijn. Een motie van GroenLinks, bestemd voor de Tweede Kamer en de Vlaamse regering, kreeg gisteren steun van alle partijen.
  Verder verdiepen van de Westerschelde is onhaalbaar en ongewenst, omdat dit vérgaande gevolgen heeft voor veiligheid en natuurlijkheid, aldus de Staten. Het Scheldebekken is internationaal erkend natuurgebied. Uit onderzoek blijkt dat de natuurwaarden onverminderd afnemen. De oorzaken moeten onder meer gezocht worden in het verruimen van de vaargeul en de reguliere baggerstortactiviteiten, constateren de Staten.

  Statenlid G. van Dinteren (GL) zei dat een duidelijk signaal vanuit Zeeland gewenst is. Ze wees erop dat met name vanuit Antwerpen voortdurend de roep om verdere verdieping klinkt, terwijl de derde nog moet beginnen. Commissaris van de koningin K. Peijs was ook duidelijk: "Een vierde verdieping komt er niet. Over mijn lijk."

  Minder eensgezind waren de Staten over een motie van de VVD, met de strekking dat ontpoldering voor aanleg van getijdennatuur niet noodzakelijk is en dat natuurherstel Westerschelde ook elders in het deltagebied mogelijk is. VVD'er C. Bierens noemde in dit verband Grevelingen en Zoommeer. De motie kreeg alleen steun van VVD, SP en PvZ.

  Gedeputeerde M. Wiersma (GL) ontraadde het sturen van de motie aan Tweede Kamer en regering. Hij vreesde dat zo'n uitspraak het gevoelige overleg over natuurherstel Westerschelde kan dwarsbomen.

  Van verschillende kanten werd erop gewezen dat de provincie de regie moet houden over invulling van het natuurpakket Westerschelde (voor driehonderd hectare getijdennatuur in het middendeel). PvdA'er P. Holtring vond dat Den Haag zich er te veel mee bemoeit en daardoor de regierol van Zeeland frustreert.



  >>Voor Provinciale Staten zijn meer verdiepingen van de Westerschelde uit oogpunt van veiligheid en natuurlijkheid volstrekt uit den boze.