article
1.6214124
ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland gaat haar softdrugsbeleid tegen het licht houden. In de tweede helft van 2017 moet duidelijk worden of het nog realistisch is zich hier vast te klampen aan een algeheel verbod op coffeeshops. Die termijn is gekozen in het licht van de komende Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar.
Softdrugsbeleid Schouwen-Duiveland verouderd en achterhaald
ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland gaat haar softdrugsbeleid tegen het licht houden. In de tweede helft van 2017 moet duidelijk worden of het nog realistisch is zich hier vast te klampen aan een algeheel verbod op coffeeshops. Die termijn is gekozen in het licht van de komende Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar.
http://www.pzc.nl/regio/schouwen-duiveland/softdrugsbeleid-schouwen-duiveland-verouderd-en-achterhaald-1.6214124
2016-07-22T15:21:00+0000
http://www.pzc.nl/polopoly_fs/1.5427279.1447173376!image/image-5427279.jpg
Zierikzee,Drugs,Gemeenteraad,Jeugd,SP,Gedogen,Softdrugsbeleid,VNG-rapport,Coffeeshops,hermes
Schouwen-Duiveland
Home / Regio / Schouwen-Duiveland / Softdrugsbeleid Schouwen-Duiveland verouderd en achterhaald

Softdrugsbeleid Schouwen-Duiveland verouderd en achterhaald

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland gaat haar softdrugsbeleid tegen het licht houden. In de tweede helft van 2017 moet duidelijk worden of het nog realistisch is zich hier vast te klampen aan een algeheel verbod op coffeeshops. Die termijn is gekozen in het licht van de komende Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar.

  Verwacht wordt dat het nieuwe kabinet het gedoogbeleid op de schop neemt. In opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is onderzoek gedaan naar de huidige problematiek rond de gedoogde verkoop en illegale aanlevering van softdrugs bij coffeeshops. Dat rapport, 'Het failliet van het gedogen', biedt de (landelijke) overheid verschillende handvatten het beleid aan te passen aan de praktijk. In het rapport worden drie scenario's beschreven: vrijgeven, verbieden of regelen. De onderzoekers komen tot de slotsom dat regelen de voorkeur heeft.

  Duidelijk beleid

  Voor Schouwen-Duiveland is het van groot belang dat er een duidelijk beleid komt, waarin staat omschreven hoe hier wordt omgegaan met (soft)druggebruik, -bezit en -verkoop, vindt de gemeenteraad. Een motie van de SP met die strekking vond donderdagavond unanieme steun bij de andere fracties. Het huidige kader waar de gemeente zich aan spiegelt, is 19 jaar oud Ondertussen is een hoop veranderd, aldus SP-fractievoorzitter Anita de Vos, en kent Schouwen-Duiveland een relatief grote groep (soft)drugsgebruikers.

  Deskundigen

  De motie vraagt burgemeester en wethouders het VNG-rapport en de ervaringen van vergelijkbare gemeenten te bespreken met politie, maatschappelijke partners en onafhankelijke deskundigen en een geactualiseerd beleid aan de raad voor te leggen.