article
1.6283229
De machines zijn al volop aan de slag in het terrein van Staatsbosbeheer in de Prunje aan de Zuidkust van Schouwen. Het is altijd even wennen als grote machines door een natuurgebied rijden, maar komend voorjaar leggen de eerste vogels al hun eieren op de nieuwe eilandjes!
Nieuwe broedeilandjes in de Prunje
De machines zijn al volop aan de slag in het terrein van Staatsbosbeheer in de Prunje aan de Zuidkust van Schouwen. Het is altijd even wennen als grote machines door een natuurgebied rijden, maar komend voorjaar leggen de eerste vogels al hun eieren op de nieuwe eilandjes!
http://www.pzc.nl/regio/blogs/gastblog-boswachters-aan-zee/boswachter-wendy-janse/nieuwe-broedeilandjes-in-de-prunje-1.6283229
2016-08-22T08:16:00+0000
http://www.pzc.nl/polopoly_fs/1.6283235.1471853675!image/image-6283235.jpg
Strandplevier,Kluut,Lepelaar,Boswachters aan Zee,Broedeiland
Boswachter Wendy Janse
Home / Regio / Blogs / Gastblog: Boswachters aan zee / Boswachter Wendy Janse / Nieuwe broedeilandjes in de Prunje

Nieuwe broedeilandjes in de Prunje

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Volgend jaar hopen we op jonge strandplevieren.
   Fotograaf
  De machines zijn al volop aan de slag in het terrein van Staatsbosbeheer in de Prunje aan de Zuidkust van Schouwen. Het is altijd even wennen als grote machines door een natuurgebied rijden, maar komend voorjaar leggen de eerste vogels al hun eieren op de nieuwe eilandjes!

  De Prunje is onderdeel van de Zuidkust van Schouwen en ligt tussen de Delingsdijk en de N59. 18 jaar geleden is het gebied ingericht en bijzonder populair bij een heleboel vogels. Van de week zag ik hier bijvoorbeeld wel 30 lepelaars en 25 kluten hun voedsel zoeken en in de broedperiode vind je er onder andere verschillende soorten steltlopers.

  Broedeilandjes en schelpenbankjes
  Het gebied kan komend voorjaar nog meer vogels verwachten. Er worden schelpenbankjes en broedeilanden aangelegd aan de noordzijde van de Prunje. Sommige vogelsoorten, zoals de strandplevier, willen per se broeden in de rand van water en land. Met deze soorten gaat het slecht, want er zijn nog maar weinig plekken waar ze kun nest kunnen maken. Juist voor deze soorten maken we de broedeilandjes en schelpenbankjes, want hier is het water niet onderhevig aan eb en vloed en hebben ze alle rust de jongen groot te brengen.

  Turegluren
  Naast vogels zijn ook natuurliefhebbers erg gecharmeerd van het gebied. Regelmatig stoppen automobilisten en fietsers op de uitkijkpunten om te genieten van de vogels. En het wordt alleen maar mooier voor natuurliefhebbers. Vlakbij uitkijkpunt ‘Turegluren’ wordt een schelpenbank en een broedeiland gerealiseerd waarop komend voorjaar hopelijk visdiefjes en kluten broeden. Ook vanaf de uitkijkpunten zijn de nieuwe schelpenbankjes en broedeilandjes goed zichtbaar.

  Programmatische Aanpak Stikstof
  De maatregelen zijn een compensatie van de stikstofuitstoot in Nederland. Het is een zogeheten PAS project. De Provincie maakt geld beschikbaar om dergelijke PAS projecten te realiseren. De industrie, landbouw maar ook auto’s en vrachtwagens stoten stikstof uit die neerdaalt vanuit de lucht. De aarde wordt hier verreikt en schrale natuur die in Zeeland thuis hoort gaat verloren. Met de PAS maatregelen wordt de uitstoot van stikstof gecompenseerd en blijft er toch ruimte voor economie om zich te ontwikkelen.

  Kijk ook op: boswachtersaanzee.wordpress.com.

  Locatie

  Locatie
  Open locatie in Google Maps

  Boswachter Wendy Janse

  Boswachter Wendy Janse blogt over alles wat zij meemaakt als boswachter in Zeeland. De geboorte van een nieuw veulen, de bedreiging van buizerds en ontmoetingen met bijzondere dieren in het bos… Alles wordt gedeeld met de lezers.

  boswachtersaanzee.wordpress.com