article
1.6116798
GOES - Hoewel Goes werkt aan een ingrijpende herziening van het afvalbeleid die uiteindelijk geld gaat opleveren, krijgen inwoners eerst nog een verhoging van de afvalstoffenheffing van 7 procent voor de kiezen. Een door D66, Partij voor Goes en PvdA ingediende motie kon dat donderdagavond niet voorkomen. De belastingverhoging - die overigens al op de rol stond - is nodig om de afvalinzameling kostendekkend te maken.
Verhoging afvalstoffenheffing verdeelt raad Goes
GOES - Hoewel Goes werkt aan een ingrijpende herziening van het afvalbeleid die uiteindelijk geld gaat opleveren, krijgen inwoners eerst nog een verhoging van de afvalstoffenheffing van 7 procent voor de kiezen. Een door D66, Partij voor Goes en PvdA ingediende motie kon dat donderdagavond niet voorkomen. De belastingverhoging - die overigens al op de rol stond - is nodig om de afvalinzameling kostendekkend te maken.
http://www.pzc.nl/regio/bevelanden/verhoging-afvalstoffenheffing-verdeelt-raad-goes-1.6116798
2016-06-17T11:26:00+0000
http://www.pzc.nl/polopoly_fs/1.1761448.1448317427!image/image-1761448.JPG
Goes,Gemeente,Financiën,Belasting,Gemeenteraad,Afvalstoffenheffing,hermes
Bevelanden
Home / Regio / Bevelanden / Verhoging afvalstoffenheffing verdeelt raad Goes

Verhoging afvalstoffenheffing verdeelt raad Goes

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  GOES - Hoewel Goes werkt aan een ingrijpende herziening van het afvalbeleid die uiteindelijk geld gaat opleveren, krijgen inwoners eerst nog een verhoging van de afvalstoffenheffing van 7 procent voor de kiezen. Een door D66, Partij voor Goes en PvdA ingediende motie kon dat donderdagavond niet voorkomen. De belastingverhoging - die overigens al op de rol stond - is nodig om de afvalinzameling kostendekkend te maken.
  We willen eerst de scenario's uitwerken, dan keuzes maken.

  Daarnaast wil Goes met een plan komen waarmee de hoeveelheid restafval binnen nu en vier jaar naar 100 kilo per inwoner gaat, nu is dat nog een kleine 250 kilo.

  Scheiden

  Het beter (laten) scheiden van afval lijkt de oplossing, de komende tijd wordt bekeken op welke manier dat kan. Ook inwoners mogen meedenken. De indieners van de motie willen dat nu al actie wordt ondernomen, bijvoorbeeld door beter te wijzen op het feit dat plastic niet in de grijze bak hoort. "Dan hoeft die bak nog maar eens in de drie weken te worden geleegd en daarmee besparen we ook", zei Henk Hoogerland (PvG). Ook PvdA'er Wiert Omta wees op het belang van informatievoorziening. "We moeten niet burgers confronteren met een belastingverhoging die wellicht te vermijden is, dat is een valse start van dit project."

  Niet overhaast

  Wethouder Loes Meeuwisse wil echter niet 'overhaast tot actie overgaan'. Het minder vaak legen van de grijze bak is volgens haar 'nu niet realistisch'. "We willen eerst de scenario's uitwerken, dan keuzes maken." Bij ongewijzigd beleid heeft Goes een tekort van drie ton, daarom moet het aantal kilo's restafval drastisch omlaag. Met besparingen wil Goes investeringen bekostigen, zei Meeuwisse.

  Coalitiepartijen VVD, CDA en SGP-CU en oppositiepartij SP stemden tegen de motie.