Volledig scherm
© Wendy Janse

Hoger en flauwer voor jonge kluten in de Prunje

Vandaag starten we met de werkzaamheden aan de vogeleilandjes in natuurgebied de Prunje, nabij de Heerenkeet. De eilandjes worden opgehoogd en aangepast zodat de overlevingskans voor jonge steltlopers zoals bijvoorbeeld kluten groter wordt. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn we ongeveer twee weken bezig.

De combinatie van slik, ondiep water en drassig land maakt de Prunje een aantrekkelijk gebied voor met name steltvogels. In het voor- en najaar is het gebied de ideale rustplek voor vele vogels. Soorten als tureluurs, kluten, grote sterns, visdiefjes en kokmeeuwen brengen er hun jongen groot.

Veilig open gebied

We gaan de eilandjes ophogen en tegelijkertijd flauwe oevers aanleggen. Via de geleidelijke overgang van land naar water kunnen met name jonge vogels gemakkelijker bij hun voedsel komen in het ondiepe water. De werkzaamheden vinden plaats met gebiedseigen grond die elders in het gebied vrijkomt. Tegelijkertijd gaan we de struiken, en dan met name de uit de kluiten gegroeide meidoorn, maaien. Hoge struiken zijn ideale schuil- en uitkijkplekken voor roofdieren, die een gevaar vormen voor jonge vogels. Resultaat is een open gebied, vergelijkbaar met het oorspronkelijke schorren- en slikkengebied dat hier vroeger te vinden was.

In alle seizoenen aantrekkelijk

De werkzaamheden vinden in deze periode plaats omdat de meeste vogels die in de Prunje broeden weer zijn vertrokken naar warmere oorden. Daarnaast zijn ook de weersomstandigheden gunstig omdat regen en vorst nog geen belemmering vormen. Vanaf de randen van het gebied kunt u de werkzaamheden volgen. En ook de vele vogels, die hier ook in het najaar nog te vinden zijn. Het beste zicht heeft u vanaf de hoge uitzichtpunten of uitkijktoren de Zuidkaap die u via het struinpad bereikt. Regelmatig vinden er excursies plaats onder leiding van een gids van Staatsbosbeheer. Meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl/schouwenduiveland.

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

De herstelwerkzaamheden aan de vogeleilandjes vallen onder de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In de PAS werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot van industrie, landbouw, auto’s en vrachtwagens terug te dringen, economische ontwikkeling mogelijk te maken en de natuur sterker te maken. De werkzaamheden in Zeeland zijn vooral gericht op herstel van de kenmerkende schrale natuur, die door de overdaad aan stikstof dreigt te verdwijnen.

Kijk ook op: boswachtersblog.nl/aanzee

  1. Britse premier: 'De kans op een nieuwe aanslag is groot'
    LIVEBLOG

    Britse premier: 'De kans op een nieuwe aanslag is groot'

    Na een concert van zangeres Ariana Grande in het Britse Manchester zijn vannacht 22 doden en zeker 59 gewonden gevallen na een explosie. Het zijn veelal kinderen en tieners. De politie zegt dat het om een zelfmoordaanslag gaat die uitgevoerd werd door tenminste één man, de 22-jarige Salman Abedi. De Britse premier heeft het dreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk opgeschaald naar het hoogste niveau. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.

poll

Ook in Zeeland kun je carrière maken

Ook in Zeeland kun je carrière maken

  • Eens (76%)
  • Oneens (24%)
17 stemmen