FLITS Wilde platte oester terug in Voordelta

VLISSINGEN - Wilde platte oesters planten zich voort in de Voordelta en houden zo zelf een oesterrif in stand. Daarmee lijkt de platte oester voor de kust van Zeeland weer vaste voet aan de grond te krijgen.

Onderzoekers van Wageningen Marine Research, Bureau Waardenburg en Sas Consultancy verkeren in een jubelstemming. Begin dit jaar troffen ze in de Voordelta een oesterrif aan. De vondst sloeg bij de wetenschappers in als een bom. De platte oester was immers al ruim een eeuw uit de Noordzee verdwenen. Nu stuitten ze op een compleet rif.

Duikers van Bureau Waardenburg vonden het rif, omdat ze in de Voordelta vooronderzoek deden voor een project om schelpdierbanken voor de Zeeuwse kust en zo de natuur te herstellen. Dat onderzoek gebeurt in opdracht van de particuliere organisatie ARK Natuurontwikkeling en het Wereld Natuur Fonds. Het rif bestaat vooral uit wilde platte oesters, maar ook wat kromme of Japanse oesters. Die zijn eind jaren zeventig, begin jaren tachtig in de Oosterschelde gebracht als alternatief voor de kweek van platte oesters, die massaal ten prooi vielen aan de oesterparasiet bonamia ostreae.

De onderzoekers keken op drie plaatsen of er oesterlarven aanwezig waren. Bij de spuisluis in de Oesterdam, halfweg de Grevelingen en de Voordelta, wemelde het van de oesterlarven. Die waren afkomstig uit het Grevelingenmeer en buitengaats gespoeld, stelden ze vast. Bij een ander proefgebied, de Hinderplaat voor de kust van Voorne-Putten, vonden ze geen babyoesters. Die locatie ligt te ver van de spuisluis in de Brouwersdam om baat te hebben bij larvenstroom.

In de Voordelta vonden ze ook grote groepen oesterlarven. Aanvankelijk veronderstelden de onderzoekers dat de oesterbank daar was ontstaan door oesterlarven uit het Grevelingenmeer. Toen ze monsters namen, bleek dat de babyoestertjes zo groot waren dat ze er niet via de spuisluis waren beland.

Daarmee lag maar één conclusie voor de hand: de oesters weten te overleven op het rif en planten er zich ook voort. Om de ontwikkeling te volgen, heeft Wageningen Marine Research er lege oesterschelpen gestort, zodat de larven meer ondergrond hebben om zich aan te hechten.

Voor de wetenschappers is het groeiend rif een opsteker. Sinds maart is ze in opdracht van ARK en WNF en samen met Bureau Waardenburg en Sas Consultancy bezig met een proef om mossel- en oesterbanken te laten terugkeren voor de kust van Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. Zulke schelpdierbanken zijn van wezenlijk belang voor natuurherstel. Ze zorgen voor een rijk onderwaterleven.

Riffen bieden een schoon rust- en paaigebied voor vissen als schol, kabeljauw, zeebaars en garnalen. Die trekken weer haaien, roggen, bruinissen en zeehonden aan. Ook kan een zacht koraal als de Dodemansduim zich op de harde schelpenondergrond hechten. En vele vissen kunnen er hun eitjes op afzetten. Ooit was eenvijfde deel van de Noordzee bedekt met oesterbanken, maar door visserij, ziektes en vervuiling is daar weinig meer van over. Het project om schelpdierbanken te herstellen maakt deel uit van het Droomfondsproject Haringvliet, waarin zes organisaties proberen weer leven te brengen in het stroomgebied voor de afgesloten Haringvliet. Hun droom: terugkeer van de zeearend, steur en witsnuitdolfijn.

poll

Ik ga snel mosselen eten

Ik ga snel mosselen eten

  • Eens (75%)
  • Oneens (25%)
656 stemmen