FLITS Wie wil de boerderij nog overnemen?

Van de bijna 3000 agrarische bedrijven in Zeeland is over tien jaar een kwart verdwenen. De boeren raken op leeftijd en er is geen opvolger beschikbaar.

Uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag presenteerde, blijkt dat de bedrijfsopvolging in de landbouw steeds lastiger wordt. Nederland telt momenteel zo'n 55.000 agrarische bedrijven. Daarvan zijn er 25.000 in handen van iemand die 55 jaar of ouder is. Ruim 15.000 van hen hebben geen opvolger klaar staan. Ruim 60 procent dus.

In Zeeland is het beeld positiever. Bij 1373 van de 2873 bedrijven is de baas de 55 gepasseerd. Van hen hebben er 754 (nog) geen opvolger. Dat komt neer op 55 procent. Alleen in Groningen, Friesland en Flevoland is dat aandeel lager.

Onder Zeeuwse melkveehouders is de bedrijfsopvolging relatief vaak verzekerd: in bijna zeven van de tien gevallen. Alleen Flevoland scoort nog hoger. In de akkerbouw is bij 45 procent de voortzetting geregeld.

Landbouworganisatie ZLTO is zeker niet somber over de ontwikkelingen, zegt voorzitter Joris Baecke. Hij memoreert bijvoorbeeld dat er in Zeeland naar verhouding meer opvolgers zijn dan landelijk.

Toch neemt ook hier de animo af. Dat heeft te maken met diverse factoren. ,,De keuze is van meer afhankelijk dan alleen van financiële perspectieven. Het is een vak  dat veel voldoening geeft, maar waarvan je ook weet dat er flink doorgepakt moet worden. Potentiële opvolgers hebben nu veel meer andere keuzes."

De ZLTO wil dat het zo aantrekkelijk mogelijk wordt gemaakt om een agrarisch bedrijf voor te zitten, zegt Baecke. ,,We kunnen ons blind staren op de cijfers, maar we kunnen ook zorgen voor een sterk ondernemersklimaat. Daarom maken we ons hard voor verbeterde verkaveling, maar ook voor doorontwikkeling van kennis en innovatie, waarbij Zeeland een soort proeftuin kan worden. Dat zou een positieve stimulans voor de sector betekenen, wat ook meer bedrijfsopvolgers aantrekt. De kansen liggen er en die moeten we grijpen."

poll

Echt leren doe je in de praktijk

Echt leren doe je in de praktijk

  • Eens (94%)
  • Oneens (6%)
172 stemmen