FLITS Waterschap bekijkt staat van 34 bruggen

MIDDELBURG Waterschap Scheldestromen laat tientallen bruggen nader onderzoeken om te achterhalen hoelang zij nog meekunnen. Op papier naderen ze inmiddels het einde van hun levensduur.

Het waterschap beheert 109  bruggen. De meeste zijn gebouwd na de watersnoodramp en inundatie of tijdens de ruilverkavelingen. Omdat bruggen doorgaans vijftig tot zestig jaar meegaan, bestaat de kans dat binnen afzienbare termijn veel bruggen moeten worden opgeknapt of vervangen.

Om daarop voorbereid te zijn, heeft het waterschap alle bruggen bekeken. Daaruit blijkt dat 34 exemplaren nader moeten worden onderzocht. Een gespecialiseerd bureau verricht metingen of doet kleine proefboringen, om de gesteldheid aan de binnenzijde te bepalen. Het onderzoek hindert het verkeer niet. De resultaten zijn in maart 2017 bekend.

Vorig jaar zijn al bruggen in de Dirksweg bij Brouwershaven en in de Muidenweg bij Arnemuiden volledig gerenoveerd. Komend jaar wordt de brug in de Bieweg bij Veere vervangen. 

poll

Echt leren doe je in de praktijk

Echt leren doe je in de praktijk

  • Eens (96%)
  • Oneens (4%)
118 stemmen