FLITS: Vragen SP over veiligheid medische gegevens bij Orionis Walcheren

Middelburg - Medische gegevens van cliënten van Orionis Walcheren moeten goed beschermd zijn. Maar het mag ook niet zo zijn dat mensen geen aanspraak kunnen maken op regelingen omdat een huisarts die gegevens niet verstrekt vanwege het medisch beroepsgeheim.

Dat schrijft de SP in vragen aan het college van B en W van Middelburg. De partij wil weten hoe het verkrijgen, opslaan en beschermen van medische gegevens is geregeld.

De SP vindt dat medische gegevens van mensen niet ingezien mogen worden door anderen dan mensen die een medisch beroepsgeheim hebben. Ook mogen gegevens niet in dossiers staan die door veel mensen zijn in te zien. Anderzijds heeft de SP er begrip voor dat medische gegevens nodig kunnen zijn om te kunnen beoordelen of iemand recht heeft op (financiële) regelingen. Daarom vraagt de SP of Orionis aan huisartsen ook de mogelijkheid biedt die info te geven aan een andere (keurings)arts.

poll

Loterijwinnaars moet je met rust laten

Loterijwinnaars moet je met rust laten

  • Eens (96%)
  • Oneens (4%)
6025 stemmen