FLITS voor morgenochtend: Mogelijk toch geld voor Zeeland

Jeffrey Kutterink

Den Haag

De SGP in de Tweede Kamer heeft geld gevonden voor de oprichting van een tweede bètacollege en een Zeelandfonds. Bij elkaar gaat het om een bedrag van 44 miljoen euro. Vandaag gaat ze langs bij andere fracties om steun te verwerven.

De Kamer nam onlangs met algemene stemmen een motie van de SGP aan waarin het kabinet wordt opgedragen uiterlijk half december met geld voor Zeeland over de brug te komen. Oud-premier Jan Peter Balkenende adviseerde het rijk in juni om geld te steken in een Zeelandfonds (25 miljoen) en een bètacollege (20 miljoen). Maar het kabinet houdt de boot af. Want er is geen apart potje Zeeland op de begroting, zei minister Henk Kamp van Economische Zaken onlangs in een Kamerdebat. Wel wil het kabinet bijdragen uit bestaande geldpotjes, mits Zeeland met concrete, uitgewerkte plannen komt.

Dat vindt de Kamer dus niet genoeg. De SGP wil het geld nu zelf regelen en heeft twee potjes gevonden. Het Zeelandfonds kan worden gevuld met geld uit het spaarpotje ‘terug te betalen aan Brussel’ (begrotingsreserve voor apurement). “In dat potje op de begroting Economische Zaken zit 109 miljoen euro”, zegt SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf. “Het minimumbedrag dat erin moet zitten is 90 miljoen euro. De afgelopen jaren hebben we gezien dat we steeds minder geld aan Brussel hoeven terug te betalen. Dus onze inschatting is dat we er 19 miljoen euro uit kunnen halen."

De overige zes miljoen euro die nodig is voor het Zeelandfonds wil de SGP halen uit meevallers op het Europese systeem van CO2-emissiehandel (ETS). “Elke keer worden de opbrengsten te laag ingeschat, waardoor we steeds een meevaller hebben”, zegt Dijkgraaf.

Voor de oprichting van een tweede university college heeft de SGP geld gevonden op de begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dijkgraaf: “Er is een meevaller bij de begrotingspost voor de aanpak vroegtijdig schoolverlaten. We hebben alle reden om aan te nemen dat die structureel is. Dus het geld dat we volgend jaar verwachten over te houden, zetten we nu in voor het bètacollege.”

Om het geld los te peuteren, dient de SGP deze week twee wetswijzigingen in. Vandaag gaat ze langs bij andere fracties om steun te verwerven. Ook al heeft de SGP 'slechts' drie zetels in de Kamer, verwacht Dijkgraaf brede steun. Want de eerder ingediende SGP-motie die het kabinet opriep om geld uit te trekken voor Zeeland is door alle partijen gesteund.

De Kamer stemt volgende week over alle begrotingen en dus ook over de wetswijzigingen van de SGP. Als die worden aangenomen, dan moet de regering die uitvoeren. Dat zou een flinke impuls voor de Zeeuwse economie betekenen.

poll

Ik ga snel mosselen eten

Ik ga snel mosselen eten

  • Eens (75%)
  • Oneens (25%)
659 stemmen