FLITS Verbazing over subsidie Concert at Sea

MIDDELBURG Het Bevrijdingsfestival in Vlissingen dreigt te moeten bezuinigen, terwijl commerciële festivals zoals Concert at Sea en Vestrock ruimhartig worden gesteund. De provinciale politiek eist opheldering.

het Bevrijdingsfestival zou volgend jaar nog maar 12.000 euro van de provincie krijgen, terwijl dat nu nog ruim 29.000 euro is. Meer dan een halvering dus. Concert at Sea kan opnieuw op 52.000 euro rekenen, terwijl festival Vestrock in Hulst 35.000 euro krijgt toegekend.

Die bedragen staan volgens Statenleden genoemd in een ambtelijke concept van het Uitvoeringsprogramma Cultuur. Daarin wordt de verdeling van de provinciale subsidies voor volgend jaar vastgelegd. Gedeputeerde Staten nemen daar over anderhalve week een besluit over.

SP en PVV hebben nu al aan de bel getrokken en schriftelijke vragen gesteld. Zij willen weten in hoeverre Provinciale Staten nog aan de plannen kunnen tornen. In de commissie Economie zei Patricia van Veen-de Rechter (D66) gistermiddag ook  'zeer verbaasd' te zijn over 'hoe de gelden verdeeld zijn'.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat sprak zijn verwondering uit over de vragen. ,,Er ís nog geen Uitvoeringsprogramma Cultuur. Er zou best een ambtelijk concept kunnen zijn, maar ik ga niet op basis daarvan discussiëren. Dat leidt alleen maar tot ruis op de lijn."

De Bat memoreerde dat Gedeputeerde Staten pas op 6 december over de verdeling van de cultuurgelden voor volgend jaar praten. Het is aan Provinciale Staten vervolgens om te bepalen of zij daarop reageren. ,,Als het tot vragen leidt, komt het vanzelf op de politieke agenda."

De grote lijnen voor het cultuurbeleid van de komende vier jaar zijn al eerder vastgelegd. Een van de afspraken is dat er 40.000 euro moet worden bezuinigd op de festivals. ,,Dat zijn we aan het verkennen", aldus De Bat. ,,Waar de bezuinigingen neervallen, weten we nog niet. Het is een puzzel."

De gedeputeerde wees wel op het belang van Concert at Sea, dat onder meer samenwerkt met het Watersnoodmuseum en het Zeeuws Museum door festivalgangers er gratis entree te bieden. ,,Dat soort relaties moeten we bevorderen."

poll

Ik wil het geslacht van mijn kind zo vroeg mogelijk weten

Ik wil het geslacht van mijn kind zo vroeg mogelijk weten

  • Eens (29%)
  • Oneens (71%)
527 stemmen