FLITS Schouders onder plein Zonnemaire

ZONNEMAIRE Hoe het er precies uit moet gaan zien, staat nog niet vast. Maar dat er met het 'plein' aan de I.M. van der Bijlstraat in Zonnemaire veel meer mogelijk is dan nu het geval is, is een gegeven. Ideeën zijn er, nu nog het geld.

Op tafel in het Zonnemairse dorpshuis staan vijf maquettes waar wat herinrichtingsideeën van af te lezen zijn. Zoals een cirkelvormig voor de helft beschut gelegen stratenpatroon waar wel wat pleingezelligheid van afstraalt en een bijna laanachtige toegangsweg. ,,Hoe valt het plein, door een andere inrichting, beter te benutten?’’, geeft dorpsbewoner Ada Overwater de kernvraag aan.

Zij gaf deze week, tijdens de dorpsraadvergadering, een toelichting op het project dat een tijdje stil heeft gelegen. In 2015 heeft een groepje dorpsbewoners gebrainstormd over wat er zoal mogelijk is met het nu enigszins nietszeggende gebied tussen school en dorpshuis. Dat zou zomaar een plek kunnen worden waar mensen zich, al dan niet in verenigingsverband, verzamelen. ,,Als je een klein beetje stuurt, kun je er een echte centrumplek voor het dorp van maken. Volgens het shared space-principe: de auto is in dat gebied te gast.’’

poll

Ik wil het geslacht van mijn kind zo vroeg mogelijk weten

Ik wil het geslacht van mijn kind zo vroeg mogelijk weten

  • Eens (27%)
  • Oneens (73%)
721 stemmen