Flits 'Samen buurtproblemen aanpakken'

Emile Calon

Middelburg – Samen kijken wat de problemen zijn in de buurt en die vervolgens ook samen oplossen. Dat kan variëren van hondenpoep tot hangjongeren, van te hard rijden door een straat tot dealen. Bewoners, gemeente en politie kunnen volgens de Middelburgse burgemeester Harald Bergmann samen die problemen aanpakken. Hij legde deze week dat idee voor aan zijn twaalf Zeeuwse collega’s. En besloten om begin volgend jaar bij wijze van proef in meerdere wijken verdeeld over Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en de Bevelanden en Schouwen-Duiveland te starten. Als dat een succes wordt, is het de bedoeling dat deze aanpak breed wordt ingevoerd. Bergmann benadrukt wel dat het heel belangrijk is dat bewoners zelf met ideeën komen en zelf actief worden bij het oplossen van de problemen.

Bergmann kon nog niet aangeven in welke wijken in 2017 gestart wordt met het project. ,,Dat wordt nu nagegaan.” Na zes maanden volgt een evaluatie en kan gekozen worden voor een bredere opzet.