FLITS Plannen voor natuurgebied bij Baarland

BAARLAND - Ten zuidoosten van Baarland komt mogelijk een groot natuurgebied. Gemeente en milieufederatie zijn enthousiast.

Plan Plevier, zo is het idee al gedoopt, naar analogie van Plan Tureluur. Onder die noemer werden aan de Oosterschelde-zijde van Schouwen-Duiveland nieuwe natuurgebieden aangelegd. Met veel water, zodat kenmerkende Zeeuwse planten er weer wortelden en bijzondere vogels er neerstreken.

Een variant daarop zou ten zuidoosten van Baarland, in de Zak van Zuid-Beveland, kunnen komen. Al zal het beduidend kleiner zijn. ,,Het krijgt zeker niet de grootte van Tureluur", benadrukt wethouder Ad Schenk van de gemeente Borsele.

Plan Plevier is opgenomen in de 'Duurzaamheidsambitie 2030', het convenant dat de bedrijven in de Zeeuwse havens, Zeeland Seaports, de provincie en de milieuorganisatie ZMf eind vorige maand hebben gesloten. De kern ervan is dat de komst van nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande ondernemingen in de havens gepaard moet gaan met natuurherstel in en rond de Westerschelde.

Het gebied bij Baarland zou zich daarvoor uitstekend lenen, zegt Tjeu van Mierlo, betrokken namens de ZMf. ,,Het zou een goede plek zijn om robuuste natuur te realiseren die hoort bij de Westerschelde. Het is nog geen uitgekristalliseerd plan, maar de gemeente Borsele heeft het inmiddels omarmd. Dat biedt de ruimte om het ook concreter te maken dan mooie woorden alleen."

De gemeente Borsele kijkt al wat langer met extra aandacht naar het gebied. Belangrijkste reden is de discussie rond het groenteverwerkende bedrijf Crop Alliance aan de Oude Dierikpolderweg. De gemeente en de omwonenden zouden liever zien dat het wordt verplaatst, maar dat blijkt te kostbaar. Bovendien is er niet direct een goede alternatieve locatie voorhanden.

Eerder dit jaar ging de gemeenteraad schoorvoetend akkoord met de bouw van een nieuwe overkapping en koelcel. Daarbij zegde wethouder Schenk wel toe met alle partijen - zoals camping Scheldeoord, ZMf en de dorpsraad - te gaan praten over de landschappelijke inpassing van het bedrijf. ,,Daarbij kwamen we tot de conclusie dat je het hele gebied anders zou moeten inrichten. Daar was iedereen best enthousiast over", aldus Schenk.

Door een combinatie te maken met de Duurzaamheidsambitie 2030 kan dat idee in een stroomversnelling komen. ,,Als je een soort drager hebt, wordt er ineens meer mogelijk. Het zou een mooie opsteker voor Baarland-Zuidoost zijn. We zien zeker kansen om het gebied anders in te richten en de diverse functies een boost te geven, zoals de recreatie. Het kan bijvoorbeeld ook goed zijn voor de camping."

Over termijnen kan de wethouder zich nog niet uitspreken. ,,Het zal zeker een lange weg worden. Grondverwerving zal bijvoorbeeld gebeuren op basis van vrijwilligheid."

poll

Ik wil het geslacht van mijn kind zo vroeg mogelijk weten

Ik wil het geslacht van mijn kind zo vroeg mogelijk weten

  • Eens (32%)
  • Oneens (68%)
258 stemmen