FLITS Meer internationale samenwerking bij bestrijden van scheepsrampen

BRUGGE (B) De samenwerking tussen de vier Europese MIRG-teams, waarvan er één compleet Zeeuws is, wordt uitgebreid.  Vertegenwoordigers van de vier landen teams tekenden, mede naar aanleiding van een succesvolle, gezamenlijke oefening vorige maand, woensdag een overeenkomst om vaker samen op te trekken.

MIRG's (Maritime Incident Response Groups) zijn brandweergroepen die speciaal zijn opgeleid om snel uit te rukken naar scheepsbranden. Zeeland heeft zo'n eigen team, met name vanwege de drukke scheepvaart op de Westerschelde. Sinds vier jaar werkt die ploeg samen met MIRG's uit België, Frankrijk en Engeland. Door precies dezelfde opleiding te volgen en goede afspraken te maken, kunnen de teams bij een ramp op zee samenwerken.

Vorige maand werd voor de Belgische kust voor het eerst getest of dat in de praktijk ook werkt. Op een ferry op de Noordzee oefenden de MIRG's samen bij het bestrijden van een brand. De volgende dag ging de oefening in de haven van Zeebrugge verder en werd het aan land brengen van passagiers, onder wie 'gewonden', geoefend.

Die oefening, waar vijfhonderd mensen aan meewerkten en die twee jaar lang werd voorbereid, werd gisteren in Brugge geëvalueerd. De uitkomst was positief en leidde tot het tekenen van een overeenkomst over meer samenwerking. De MIRG's spraken af voortaan jaarlijks samen te komen en hun leden regelmatig samen te laten trainen. De betrokken landen willen ook gezamenlijk met een bredere blik naar het thema 'veiligheid op zee' kijken. Er wordt gedacht aan het vormen van medische teams die razendsnel kunnen uitrukken bij scheepsrampen - nu heeft alleen Frankrijk zo'n groep, en dat huist in Marseille. Daarnaast wordt nagedacht over manieren om terrorisme op zee te voorkomen en - indien nodig - te bestrijden. 

poll

Loterijwinnaars moet je met rust laten

Loterijwinnaars moet je met rust laten

  • Eens (96%)
  • Oneens (4%)
5875 stemmen