FLITS D66 in Goes heeft vragen over duurzame verwarming

GOES D66 in Goes wil weten hoeveel zogeheten bodemenergiesystemen voor de verwarming van woningen al zijn aangelegd in de gemeente en hoeveel er nog volgen.

Dat wil de fractie weten met het oog op de overgang van fossiele naar niet-fossiele brandstoffen. Het streven is om op niet al te lange termijn de verwarming van huizen door middel van een gasaansluiting te vervangen door bodemenergiesystemen met elektrische warmtepompen.  D66 wil weten wat de huidige stand van zaken in Goes is, mede gelet op de milieudoelstellingen van de gemeente. Directe aanleiding voor de vragen is dat D66 heeft vernomen dat bij de nieuw te bouw stadswoningen in Goese Diep is gekozen voor traditionele aardgasaansluitingen. Dat is inderdaad het geval, blijkt uit de brochure. De partij wil van het college weten wat daar de reden voor is en of het aanleggen van gasaansluitingen in plaats van bodemenergiesystemen met warmtepomp in strijd is met de huidige milieudoelstellingen van de gemeente. Het Goese Diep wordt deels door de gemeente en deels door Heijmans ontwikkeld. 

Daarnaast is D66 benieuwd in hoeverre burgemeester en wethouders  bij het opstellen van woningbouwplannen de verplichting kunnen opleggen om gebruik te maken van bodemenergiesystemen en zo ja op welke manier.  

poll

Ook in Zeeland kun je carrière maken

Ook in Zeeland kun je carrière maken

  • Eens (62%)
  • Oneens (38%)
1788 stemmen