Bestemmingsplan Brouwerseiland eind november gereed

SCHARENDIJKE Tegen-en voorstanders van Brouwerseiland die hun visie op het plan hebben ingediend bij de gemeente Schouwen-Duiveland, krijgen nog deze maand te horen wat burgemeester en wethouders met de opmerkingen doen. De antwoordnotitie wordt voor 28 november verstuurd. Vanaf die datum ligt het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage. Belanghebbenden hebben dan opnieuw zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Op 15 december worden de plannen nog eens toegelicht op een inloopbijeenkomst.