article
1.6250882
't Is druk op de wegt. Vee caravans, maor ook vee gewone auto's mee nogal wat pakkage boven op udder dek. De mêêste kommen uut Duitsland. “Allemao nao de kust,” zegt de buurvrouwe, “die riejen allemao nao de kust om udder verkantie deu te briengen.”
Toen wier 't stille in de straote (audio)
't Is druk op de wegt. Vee caravans, maor ook vee gewone auto's mee nogal wat pakkage boven op udder dek. De mêêste kommen uut Duitsland. “Allemao nao de kust,” zegt de buurvrouwe, “die riejen allemao nao de kust om udder verkantie deu te briengen.”
http://www.pzc.nl/extra/streektaal/rinus-willemsen/toen-wier-t-stille-in-de-straote-audio-1.6250882
2016-08-09T07:00:00+0000
http://www.pzc.nl/polopoly_fs/1.4431485.1404287575!image/image-4431485.jpg
Taal,Streektaal,hermes,Vlissingen
Rinus Willemsen
Home / Extra / Streektaal / Rinus Willemsen / Toen wier 't stille in de straote (audio)

Toen wier 't stille in de straote (audio)

Foto's
1
Reacties
Reageer
  't Is druk op de wegt. Vee caravans, maor ook vee gewone auto's mee nogal wat pakkage boven op udder dek. De mêêste kommen uut Duitsland. “Allemao nao de kust,” zegt de buurvrouwe, “die riejen allemao nao de kust om udder verkantie deu te briengen.”

   

   

  Me staon op 't ènde in de straote mee 'n goed zicht op de rotonde en de wegt nao de kust. 't Was afgelôôpen zaoterdag, een wisseldag. 't Is nao goed dat de nieuwe wegt 'r ligt, dienk 'k bie m'n eigen, want vroeger dan was ''t glad onmogelijk om 'iere over te steken. Dan stoeng je makkelijk 'n menuut of vuuve te wachten. Dao was gêên beginnen an. Da was ook zô in Schôôndieke, as de bôôt in Bresjes afliep. Dan kon je daor in 't durp ook glad nie oversteken. Mao da's mee dien nieuwen wegt veel verbeterd. Binst an me dao in de straote nao al die auto's staon te kieken die langzaom langst de rotonde udder eigen krommen, schiet d'r een joeng katje uut de groene conniferen over de wegt naor ons toe. Rap, as 'n klein duveltje. Even laoter steekt ie z'n kopje boven de geele Engelse theerozen, asof tie willen zeggen: “Pak me dan as je me kan kriegen.”

  Een auto kom langzaom angereejen. De chauffer ei bliekbaor ook schik in 't taferêêltje dat z'n eigen afspeelt in onze stille durpsstraote. Die lacht en draoit 't raompje nao beneejen. “Mao da kan nogal ee,” zegt ie en lachend riejt ie stapvoets vèder, de bocht om richtieng rotonde. 't Joenge katje vermaokt z'n eigen noe geweldig, want boven de rozen vliegen d'r 'n paor biejen die de katte proberen uut te daogen. Dan 's nao lienks, dan wee nao rechts en die stomme katte laot z'n eigen maor zot maoken. Die spriengt nao rechts, lienks en recht nao boven, maor 't is allemao mis. Dan lôôpt die mee z'n stèèrt tussen z'n pôôten in de richtieng an de chrysanten en legt z'n eigen neer. "Noe gaot ie z'n eigen wassen,” zegt de buurvrouwe en warèntig, dao begint ie. Die legt z'n eigen op z'n rik, steekt z'n pôôten in de lucht en rolt wat heen en weer. Dan gaot z'n rechter voorpôôtje nao z'n snuute. Die lekt d'r 's an. Dan begint d'n eigenlijke wasbeurte. “Êêst z'n kop. Kiek mao.”

  'n Vrouwe mee opgestoken 'aor kom langzaom op de fiets angereejen. Ze draogt 'n vee te grôôte zonnebril. “Da docht ik wel”, zegt ze, binst as ze afstapt. “Die lôôpt mee iederêên mee. Die is van schuin tegenover ons.” Het poesje komt naor 'eur toegelôôpen. Ze pakt het bêêstje op en vrieft over z'n rik, z'n kop en kriebelt 'n kêêr an z'n keele. Ze vertelt dat ie vorige weeke ook was weggelôôpen. “Die gaot zô makkelijk op stap ee,” zegt ze tegen ons. "En 'iere, mee al dat verkêêr. Dat gaot toch 'n kêêr kekaoid aflôôpen.” Ze pakt 't het zwarte kaotertje op d'r andere èrm, praot d'r nog wat tegen en dan pakt ze d'r fiets en riejt ze de straote uut. D'r zonnebrille altied nog maor op. Naor d'andere kant van 't durp, want dao weunt ze. Het wôôr wee stille in de straote. In de vèrte riejen d'auto's achter mekaore naor udder verkantiestekje. Zô noe en dan scheurt 'r een motor over de rotonde.

  “Me gaon nog wat doen,” zeg 'k naor 'n poosje tegen de buurvrouwe die mee studie nao al die auto's bluuf staon te kieken. “Volgende weeke komt toch ommerst de groene container.”