article
1.6823758
Het is mee ênige schroom da’k vandaehe aândacht bestede an de wereld van de senioren rond de biljarttaefel in ’t algemeên en die van onze club uut Meliskèreke in het biezonder.
'Oe moe’k het tuus vertelle..?!' (audio)
Het is mee ênige schroom da’k vandaehe aândacht bestede an de wereld van de senioren rond de biljarttaefel in ’t algemeên en die van onze club uut Meliskèreke in het biezonder.
http://www.pzc.nl/extra/streektaal/frans-van-der-heijde/oe-moe-k-het-tuus-vertelle-audio-1.6823758
2017-01-10T22:27:00+0000
http://www.pzc.nl/polopoly_fs/1.4411334.1469524184!image/image-4411334.jpg
Zeeuws nieuws,dnr
Frans van der Heijde
Home / Extra / Streektaal / Frans van der Heijde / 'Oe moe’k het tuus vertelle..?!' (audio)

'Oe moe’k het tuus vertelle..?!' (audio)

Foto's
1
Reacties
Reageer
  Het is mee ênige schroom da’k vandaehe aândacht bestede an de wereld van de senioren rond de biljarttaefel in ’t algemeên en die van onze club uut Meliskèreke in het biezonder.

  Eigenlijk oop ik da’k mensen een bitje waerm kan maeke mee dit verhaâltje vô een leuk, spannend en goed alternatief vô het zitten achter de grâniums of ange op een bank of de klapbanke. Gelukkig ebb’ik toestemming van m’n ploeggenôten ( “Ze wete toch nie over wie jie schrieft…!”) en zôdoende kan ik wat dingen van “achter de schermen” in ’t openbaer brienge.

  Het liekt een mannenwereld, dat biljarten vô ouweren. Mè vô vee vrouwen is ’t gewoon te onbekend. Ze blieke de spelregels nie te kennen en haen liever sjoele, rummicubbe of koersballe, â weet ik, dat er uutzonderingen bin. Onze club telt alleên mannen, Vrouwen, die langs de taefels lope, kieke nauwelijks of dienke oogstens: “Wat doen ze di eigenlijk..!?” Nou het is simpel. Je moe mee een stok, die ze een “keu” noeme, drie ballen in beweging zien te kriehen. De rest leer je laeter.

  Vrouwen zien op de tillevisie wè es een biljarttaefel vol ballen, mè dat is an ons nie besteed. Drie ballen is meer dan genoeg vô ons! Iedereên, die kennis wil maeke mee het groene laeken en de keu ei mogelijkheden zat. Was het vroeger echt een café-sport ( of spil…?), noe kao je overal terecht en ontvange ze je hraog, wan di bin vee kaele en hrieze “koppen” te zien! 

  Joenge anwas ( zestig-plussers…!) is overal welkom. En een hroôt voordeêl is dat iedereên speelt nè z’n eihen mogelijkheden; ze noeme dat een “gemiddelde”. Dat oudt in, dao je meer tegen j’n eihen speelt as tegen een ander. Dirom kan ook een beginner as ik hliek meedoe en oef ik nie zôvee punten te aelen as een gevorderden. En meedoen is belangrieker dan winnen â is dat leste wè leuk natuurlijk…!

  Het biljartboek telt vee bladzijden. Ik bin nog mè an ’t begin en dan is ’t aol â nie eenvoudig. Mien hroôtste vordering is dienkelijks da’k noe beter zie wat as m’n anden en de stok (nog) nie kunne uutvoere! Ze zeie dâ zôies “een begin” is…!

  Toch moe je nie dienke, dat het presteren hlad nie meetelt. De “derden” elt, die echt nie zô lang duurt as in m’n vorige sport(en) leven, oordt gebruukt voral vô zelfkritiek. Iemand vindt z’n eihen b.v. een “scheel oen”, laeter verbeterd in “mee m’n schele kop” en dat betekent dat de vurm van de dag d’r echt nie was…! Sommige haen ook in gesprek mee de ballen. As je ze dan bezig oort, liekt het een bitje op het africhten van een joengen ond. Ze commandere dan tegen een bal die te langzaem rolt: “Loop nog es even deur…!” of eên, die te snel haet, oordt dringend verzocht te stoppen: “Stoppe noe, stoppe…!” Zelfs tegen een bal, die, aerzelend, een andere bal nie in beweging dreigt te briengen, klinkt het commando: “Zoek…., zoek toch…..! Ballen luustere overigens nog slechter dan onden of huus!

  Ook an ’t tuusfront oordt gedocht, wat overigens eigenlijk hlad nie nôdig is. Nae wat missers vraehe sommige d’reihen af: “Oe moe’ k dat noe tuus vertelle..?!” of “En di moe je noe verder mee leve!”. In betere tieden oor je dan: “Di kan jie mee tuuskomme bie je vrouwe!” Je kan toch wè tuus komme ô…!

  En zô komme me de winter deu! Mensen, as julder noe nieuwsgierig hore bin, hae gerust es kieke! De grâniums groeie toch wè!!