article
1.6132550
Julder kunne het hlove of nie, mè een stuitje gelee ao ik een joenge vrouwe an de telefon, die me een verleidelijk voorstel dee! Vôda julder noe verkeerde gedachten zouwe kriehe, zâ’k drek zeie, dat het een eerbaer voorstel was, m’n vrouwe, verrast lachend, d’r eêl achter stoeng en de joenge vrouwe in kwestie zelf ook â de waere Jacob gevonden ao!
'Een verleidelijk anbod…!' (audio)
Julder kunne het hlove of nie, mè een stuitje gelee ao ik een joenge vrouwe an de telefon, die me een verleidelijk voorstel dee! Vôda julder noe verkeerde gedachten zouwe kriehe, zâ’k drek zeie, dat het een eerbaer voorstel was, m’n vrouwe, verrast lachend, d’r eêl achter stoeng en de joenge vrouwe in kwestie zelf ook â de waere Jacob gevonden ao!
http://www.pzc.nl/extra/streektaal/frans-van-der-heijde/een-verleidelijk-anbod-audio-1.6132550
2016-06-23T11:42:06+0000
http://www.pzc.nl/polopoly_fs/1.4411334.1469524184!image/image-4411334.jpg
Taal,Dialect,Streektaal,Frans van der Heijde,hermes,Vlissingen
Frans van der Heijde
Home / Extra / Streektaal / Frans van der Heijde / 'Een verleidelijk anbod…!' (audio)

'Een verleidelijk anbod…!' (audio)

Foto's
1
Reacties
Reageer
  Julder kunne het hlove of nie, mè een stuitje gelee ao ik een joenge vrouwe an de telefon, die me een verleidelijk voorstel dee! Vôda julder noe verkeerde gedachten zouwe kriehe, zâ’k drek zeie, dat het een eerbaer voorstel was, m’n vrouwe, verrast lachend, d’r eêl achter stoeng en de joenge vrouwe in kwestie zelf ook â de waere Jacob gevonden ao!

  Het voorstel was net zô verrassend as ongewoon. Het meisje ao een nieuwe baene gekrege as kapster in Goes. Z’ao twi bâzinnen, een twiling, die d’r zaâk dus ‘Dubbel’ (mè dan in ‘t Engels ) genoemd aode. Om toch een bitje kennis te kriehen van de ‘uusstijl’ van de kapsalon, vonde ze’t beter da ze eest wat hieng ‘voorknippe’, laete zie wat ze kon. Divô moest ze wat oefenpersônen, modellen (…), ebbe. En laet ze noe an mien vraehe om ‘model’ te wezen. Eest ebb’ik nog gevrohe of ze me toch wè geschikt vond vô deze rol. Op ouwe foto’s ebb’ik best een aordige kop aer, mè noe is t’r eigenlijk weinig eer mi an t’ beaelen! Kleur en volume bin zôdaenig dâ vô mien gevoel d’r weinig ‘model’ te knippen valt. Oogstens is het zô, dâ ze kunne zeie: ,,Weinig aer, gauw klaer..!” M’n vrouwe, bie wie ze nog aoltied d’r aer moete uutdinne, ao toch een licht spottend lachje, mè as oud-tante van de kapster, vond ze ‘t toch wè leuk. ,,Misschien maeke ze van niks nog wat”, opperde ze.

  Bie ‘t naegeslacht sloeg het bericht in as een bom. Mee verwonderde stemverheffing brocht onze dochter uut: ,,Jie….!? Moete ze di joe vô ebbe..? Ebbe ze niks beters..? Hae jie dat doe…?” De kleinhuus aode dezelfde lach as oma en ontieuwe d’r eihen van commentaâr. Het ‘opa is model’ wier op een manier gezeid, die niks an dudelijkheid te wensen over liet! Toch bin’k vol goeie moed nè ‘Dubbel’ in Goes gehae. Je kon ‘knippe zonder afspraek’ en die middeg waere d’r eêlwat , die gebruuk maekte van die meugelijkheid. De ‘modelstoel’ stoeng ‘buten de slaehen’ in een oek. Di was nog een model, een joenge joen, vô me!

  Een joenge kerel hieng vlak vô me op eên van de ‘werkstoelen’ zitte en nae overleg mee de dienstdoende kapster wier die vent toch naebie kael geschore. En ie ao zulk mooi aer! Di bleef nog een klein ‘matje’ op z’n oôd over. De rest was wit…! As dat de ‘uusstijl’ was…? Zô’n ingreep zou mien aer gewoon nie overleve…!

  Mè gelukkig wier me drek gezeid dâ ik m’n eihen hin zurgen oefde te maeken. In zôvère as mogelijk was, zou ‘t een ‘gedekt model’ ore! Ik ebbe nie vee in de spiegel gekeke wan het is gewoon hin gezicht as ze mien onder anden neme. Aoltied ebb’ik het gevoel, dâ ze aer nae aer knippe en dan wi mee ‘monumentâle zurg’ trugleie om verdere ‘afkalving’ te voorkommen. Behalve de kapster zelf was t’r nie vee leuks te zien!
  Z’ei ard en goed gewerkt. De bâzin ao hlad hin op- of anmerkingen. Ze ao ‘t over een ‘strek model’ en ‘goed angepakt’. Ik docht da’k in d’r ohen las dat er van zô’n oôd nie meer te maeken viel, mè dat weet ik nie zeker…!

  Ik was model-af en, nae even d’achterkant van ‘t oôd bekeke t’ebben via de spiegel, kon ‘k wi trug nè ruus. Ik oefde nie te betaelen! Dat bin me op Walchere nie gewend…!

  Ze zâ ‘t wè redde, di in Goes, bie ‘Dubbel’, wan as je mien aer nog een bitje in z’n fesoen kan kriehe, dan is zô’n modern ‘matje’ mè kinderspel.