article
1.6152308
Weet u nog, de klokkenluider van de Notre Dame? Quasimodo was zijn naam. Hij was het geesteskind van Victor Hugo (1802-1855), had een bochel, slechts één oog en was zo doof als een kwartel. Het moge duidelijk zijn, Quasimodo was een beklagenswaardige figuur.
Quasimodo
Weet u nog, de klokkenluider van de Notre Dame? Quasimodo was zijn naam. Hij was het geesteskind van Victor Hugo (1802-1855), had een bochel, slechts één oog en was zo doof als een kwartel. Het moge duidelijk zijn, Quasimodo was een beklagenswaardige figuur.
http://www.pzc.nl/extra/columns/columns-willem-van-dam/quasimodo-1.6152308
2016-06-30T05:00:00+0000
http://www.pzc.nl/polopoly_fs/1.3970197.1473766074!image/image-3970197.jpg
Goes,Taal,Veiligheidsregio Zeeland,Klokkenluider,Column,hermes
Columns Willem van Dam

Quasimodo

Foto's
1
Reacties
Reageer
    Weet u nog, de klokkenluider van de Notre Dame? Quasimodo was zijn naam. Hij was het geesteskind van Victor Hugo (1802-1855), had een bochel, slechts één oog en was zo doof als een kwartel. Het moge duidelijk zijn, Quasimodo was een beklagenswaardige figuur.
    Klokkenluiders zijn vaak beklagenswaardig

    Klokkenluiders zijn vaak beklagenswaardig. Herinnert u zich nog de aannemer Ad Bos? Die luidde de klokken zo luid, dat hij de halve bouwwereld de stuipen op het lijf joeg. Dankzij Bos’ onthullingen kon de grootste bouwfraude (dubbele boekhoudingen, verboden prijsafspraken) uit de geschiedenis worden blootgelegd, maar de klokkenluider zelf geraakte geheel aan de grond en woonde een paar jaar noodgedwongen in een woonwagen. En zegt de naam Fred Spijkers u nog iets? Hij onthulde misstanden bij Defensie (iets met ondeugdelijke landmijnen), werd voor halve zool versleten en uiteindelijk ontslagen.

    Zaterdag stond in Volkskrant Magazine een interessant artikel over klokkenluiders. De klokkenluider valt niet te benijden, was de strekking; hij wordt niet serieus genomen of voor gek uitgemaakt en als hij een beetje pech heeft wacht hem ontslag.

    In Zeeland lopen ook een paar klokkenluiders rond. Zij hebben de klok geluid over de gang van zaken bij de Veiligheidsregio Zeeland. Schijnt er een zooitje te zijn. Mevrouw de directrice zou zich schuldig maken aan intimidatie, vriendjespolitiek, het indienen van dubieuze declaraties en nog wat van die dingen. Mevrouw de directrice (‘ik ben een mensenmens’) reageerde nogal wegwuiverig op de beschuldigingen en meneer de voorzitter deed of zijn neus bloedde: weinig aan de hand, zeiden ze, die klokkenluiders zijn een klein gezelschapje rancuneuze lieden. De afloop kent u: mevrouw de directrice is aan de zijlijn geparkeerd. Anders dan Quasimodo trekken de klokkenluiders dit keer (voorlopig?) wél aan het langste eind van het koord.